Foto: Olof Tholander

Skolan och kyrkan

Här kan du se vad vi i Kropps församling erbjuder i samarbetet mellan skolan och kyrkan.