Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn

Svenska kyrkans internationella arbete har bytt namn till Act Svenska kyrkan.

När Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen gick ihop 2008 bildades hjälporganisationen Svenska kyrkans internationella arbete. Nu har man bytt namn till Act Svenska kyrkan. Namnbytet visar att kyrkan är redo att agera i världens viktiga frågor: människovärdet, skapelsens integritet och tilliten mellan människor.

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Svenska kyrkan kommer att göra samma saker och arbeta på samma sätt som Svenska kyrkans internationella arbete har gjort. Man stöder teologisk utbildning och reflektion, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingssamarbete och påverkansarbete.

Act Svenska kyrkan arbetar alltid genom lokala samarbetskyrkor och organisationer. De är till exempel aktiva på landsbygden i Indien och Tanzania, i kåkstäderna runt Kapstaden och Guatemala city eller på soptipparna i Manila och Kairo. Överallt står man upp för människovärdet, jämställdheten, samhällsgemenskapen och andliga värden.