Mässa, musik och mat skapar gemenskap och god stämning på seniorernas dag i Krokoms kyrka.
Foto: Ulf Kalén.

Vuxenverksamhet i Rödöns församling

Vi vill lära hela livet - vara en miljö för vila, växt och välsignelse.

Träffarna på Café Bönan lockar en trogen och stor krets av engagerade både lokalt och i ett internationellt sammanhang.

Elvakaffe i Krokom

Jämna torsdagar 11-13 i Krokoms kyrka - i Strandsalen

Två personer som stickar tillsammans

Hantverkskvällar

Tag med eget handarbete och kom och trivs och fika tillsammans! Krokoms kyrka. Sista onsdagen i månaden.

Kom & sjung-kören

Blandad kör för sångglada daglediga, där alla kan hänga med oavsett körvana. Vi träffas i Krokoms kyrka.

Internationellt i Rödöns församling

Våra byar och orter hör ihop med hela världen.

Rödökören

Rödökören är en 4-stämmig blandad vuxenkör som sjunger på gudstjänster och konserter. Övning tisdagar 19:00–21:00 i Rödöns sockenstuga.

Gudstjänster i Krokom & Rödön

I Rödöns församling vill vi att gudstjänsten ska präglas av: Gemenskap, Delaktighet och Upplevelsen av det Heliga.

Med Dvärsätt, Hissmofors, Krokom & Rödön


Län
: Jämtland
Kommun: Krokom
Stift: Härnösand
E-postkrokoms.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 0640-171 00 
Adress: Box 120, 835 22 Krokom
Affischtavla för Rödöns församling
Bildarkiv för Rödöns församling
Besöksadress: Strandv 8, Krokoms kyrka.
Swish-nummer: 123 690 382 7
Webbadress: www.svenskakyrkan.se/rodon
Våra kyrkor:
- Krokoms kyrka 
- Rödöns kyrka

Kontaktuppgifter 
olof.roos@svenskakyrkan.se, kyrkoherde, 0640-171 07
kristina.eliasson@svenskakyrkan.se, präst, 0640-171 10
helen.sjodin@svenskakyrkan.se, diakoniass och projektledare, 0640-171 26
jenny.aronsson@svenskakyrkan.se, vik förs pedagog, 070-538 83 08
Sigrid Berglund, fritidsledare, 070-692 38 61 
kerstin.gustafsson@svenskakyrkan.se, diakoniass o vik pedagog, 0640-171 13
thomas.linnarsson@svenskakyrkan.se, fritidsledare, 0640-171 14
elisabeth.claesson-trang@svenskakyrkan.se, organist, 0640-171 12
nils-gunnar.gustafsson@svenskakyrkan.se, kyrkvaktmästare i Krokom, 0640-171 21
ulf.kalen@svenskakyrkan.se, kyrkvaktmästare i Rödön, 0640-171 28
carinagrahn@gamlalanthandel.se, ordförande i församlingsrådet
anders.birger.gustafsson@svenskakyrkan.se, informatör, 070-350 23 10