Meny

Coronaviruset och Svenska kyrkan

Vi vill ta vårt ansvar för att begränsa spridningen. Vi som arbetar i Kristinehamns pastorat möter många människor i våra verksamheter och vill hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Gudstjänster kommer att genomföras som planerat men utan nattvard, handhälsning och servering.

Barn och ungdomsgrupperna fortsätter i anpassad form.

Konfirmandundervisningen fortsätter som vanligt fast i mindre grupper.

Kristinehamns kyrka är som vanligt öppen måndag-fredag kl. 13-16 med möjlighet till ljuständning. Vi kommer också att ha andakt vardagar kl. 14 och Eftermiddagsmusik kl. 15.30 i kyrkan.

Begravningar och redan inplanerade dop och vigslar kommer genomföras om inget annat meddelas.

Öppna förskolan håller öppet måndag, onsdag, fredag kl. 10–14 på Pärlan, Vålösundsvägen 156 där det finns möjlighet till utelek. Medtag eget fika/mat.

Körverksamheten ligger i vila fram till 20/4.

Övrig gruppverksamhet såsom språkcafé, Varnumsträff, syföreningar m.m. är just nu vilande.

I Ölme är öppna förskolan ute, mån och ons kl. 10-12. Ta med eget fika.
Ölmes barngrupper fortsätter i anpassad form hör med er ledare för mer information.

I Björneborg fortsätter Gå-Lunka-Löp som vanligt tisdagar kl. 10 vid elljusspåret.

Precis som tidigare följer vi utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd, vilket innebär att våra beslut omprövas kontinuerligt.

 

Covid-19

Du kan hålla dig uppdaterad via myndigheterna och följa givna rekommendationer för att minimera spridningen av coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten

1177

Regeringen

Information om Corona

Diakonerna kommer att ha en jourtelefon 0550-879 70 dit våra församlingsbor som känner oro kan vända sig till mellan kl. 13-15. Vi hänvisar också till jourhavande präst 112 som har öppet kl. 17.00-08.00 varje dag.

Svenska kyrkan har sedan många år samarbetat med Kristinehamns kommun kring volontärer. Här kan du gå in och skriva upp dig. Jag vill hjälpa till!