Meny

Coronaviruset och Svenska kyrkan

Vi vill ta vårt ansvar för att begränsa spridningen. Vi som arbetar i Kristinehamns pastorat möter många människor i våra verksamheter och vill hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Gudstjänster kommer att genomföras som planerat men utan nattvard, handhälsning och servering.

Barn och ungdomsgrupperna fortsätter i anpassad form.

Konfirmandundervisningen fortsätter som vanligt fast i mindre grupper.

Kristinehamns kyrka är öppen måndag-fredag kl. 13-16 med möjlighet till ljuständning. 

Begravningar och redan inplanerade dop och vigslar kommer genomföras om inget annat meddelas.

Övrig gruppverksamhet såsom språkcafé, Varnumsträff, syföreningar m.m. är just nu vilande.

Precis som tidigare följer vi utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd, vilket innebär att våra beslut omprövas kontinuerligt.