Alpha-kurs

Livet är värt att utforska

Alpha-kurs i Ölme församlingshem!

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening och är speciellt anpassad till de som inte är vana kyrkobesökare. På kursen får vi en plats dit vi kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela våra tankar.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alphakvällarna består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid. Därefter hålls ett föredrag, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. Alpha pågår i tio veckor och varje gång tittar vi på en ny aspekt av livet 
och den kristna tron. Dessutom reser vi bort på en övernattning. 

Informationsträff den 27 januari i Ölme församlingshem

Kom gärna på informationsträffen med samma tider som de senare kurs tillfällena. Ingen anmälan behövs till denna ”nyfiken på Alpha”-kväll.

Alpha börjar den 3 februari i församlingshemmet vid Ölme kyrka

Pågår 10 torsdagskvällarna i vinter/vår. Samlingarna varar mellan 18.30 och 20.45. Kurskvällarna börjar med att vi äter soppa tillsammans. Kursen är gratis, men maten serveras till självkostnadspris = 500 kr.

Gemensamt arrangemang

Alpha-kursen i Ölme är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Ölme, 
Equmeniakyrkorna i Väse och Ölme.

I samarbete med Sensus studieförbund.

 

Om du vill delta, fyll i detta formulär.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Det går även att anmäla sig till Equmeniakyrkan Väse, Hammargatan 11, 655 95 Väse.