Foto: Aleksandar Jovanovic

Porten till Norra Korsarmen är tillfälligt stängd.

Vi hänvisar er till att använda huvudentrén eller porten till Södra Korsarmen så länge.

Etapp 1 av omgestaltningen av Heliga Trefaldighets kyrkogård har påbörjats.
Denna etapp berör den norra delen av kyrkogården som kommer att omgärdas av ett fint staket, få nya gångytor i granitmaterial och en ny askgravlund.

Läs här för mer information om omgestalningen