Volontär
Foto: Alex & Martin /IKON

Du som vill hjälpa till

Vill du hjälpa till som ideel medarbetare hos oss i Svenska kyrkan Kristianstad? Du behövs!

En församling är inte en grupp anställda. Vi vill vara tillgängliga för så många som möjligt och därför behöver vi våra volontärer som idag gör en fantastisk insats hos oss. De hjälper oss att upprätthålla en diakonal anda och ett aktivt stödarbete. I dagsläget har vi ca 200 volontärer och vi vill fortsätta utveckla verksamheten.

Volontärerna har möjlighet att bidra med kunskap och erfaranheter i ett av många uppdrag som finns hos oss, t.ex:
- Att koka soppa
- Vara besöksvärd i kyrkan
- Fixa med kyrkkaffet
- Vara konsertvärd
- Pyssla och läsa med barnen
- Sjunga i kör
- Hjälpa till i diakonigrupperna
- Hjälpa till i gudstjänstarbetet

Vi har många uppgifter som väntar för dig som vill finnas med i utvecklingen av vår verksamhet. Är du intresserad? - skicka in ditt intresse via länken nedan eller ta kontakt med våra volontärsamordnare.

Klicka här för att skicka in din anmälan

Kontakta vår volontärsamordnare: 
Vill du bli volontär i pastoratet? Tillsammans hittar vi en uppgift som passar dig! Kontakta vår volontärsamordnare:
Maria Einarsson via telefon på 044-7806409 eller via epost: maria.einarsson@svenskakyrkan.se

Alla som vill bli volontärer kommer ta ett första samtal med Maria och sen är det önskvärt att man som volontär går igenom en liten grundutbildning som handlar om Svenska kyrkans  grund och värderingar, försäkringar, policys och sekretess mm. Det är tre kvällar med information och förtäring.

Barnverksamheten:
Här hjälper du till med att passa barnen, leka med dom, sköta om dom, läsa sagor samt laga kaffe och fika.
De volontärer som vill arbeta med barn och ungdomar måste  lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 

Diakonigrupper:
Under detta paraply ryms olika ideella verksamheter som till exempel leda Måndagscafé, besöka någon behövande, utveckla träffpunkt för sjukskrivna/arbetslösa, samtalsgrupper för äldre, soppluncher med mera. 

Kyrka och gudstjänstverksamhet:
Medhjälpare vid gudstjänster eller grupp för vård och öppethållande av kyrka. 

Österängs kyrka:
Medverkan vid gudstjänster, soppluncher och annan verksamhet.

Sjukhuskyrkan:
Arbete med lyssnande och stöd på akutmottagning, och som gudstjänstvärd i Stilla rum. För att bli volontär på sjukhuskyrkan tar man kontakt med sjukhusprästerna för ett möte. Vi håller sedan en utbildning för de som antas som volontärer till sjukhuskyrkan. Den utbildningen innehåller information om sjukhuset och om de olika arbetsuppgifter som det innebär att vara på sjukhuset som kyrkans representant.