Boka dop

Vill du döpa ditt barn eller vill du själv bli döpt? Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. ”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan”. Vi erbjuder dop i Heliga Trefaldighets kyrka och i Norra Åsums kyrka.

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Dopgudstjänstens centrum sker när prästen tar rent vatten över personens huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Hur gammalt ska barnet vara när det döps?

Vi välkomnar dop för barn i alla åldrar. När det gäller barn behöver vårdnadshavarna godkänna att barnet döps. Ett barn som har fyllt tolv år måste också själv vilja bli döpt. Längre fram bjuds barnet in till konfirmation.

Kan jag döpas som vuxen?

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll. Den som döps behöver inte prestera något eller ens förstå allting. Dopet utformas på ett lite annat sätt än när det gäller barndop. Ta kontakt med en präst och samtala om hur just ni ska göra.

Den som döps blir medlem  

Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider. När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan.  
Ifall man vill vänta med att döpa sitt barn, men ändå låta barnet vara tillhörigt så kan man fylla i en blankett som heter Medlem i avvaktan på dop. Denna blankett finns att få på Pastoratsexpeditionen.

Hur lång tid tar ett dop?

En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär 30-40 minuter. Om ni har önskemål om extra sång, musik eller tal blir tiden lite längre.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver du inte, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Om du vill låna dopklänning kan du fråga oss om vad vi har.

Hyra lokal till dopcafé efteråt? 

Vid lediga lokaler brukar det gå att hyra en lokal till dopcafé efter dopet. Det kostar 500 kr att hyra en lokal. Fråga oss för att se vad det finns för möjligheter.

Mer detaljerad information om dopet hittar du på dopsajten.
Du kan även alltid ringa oss på 044-780 64 00 under våra öppettider, eller mejla till kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Välj nedan i vilken kyrka du vill boka dop:

 

Boka dop i Heliga Trefaldighets kyrka

Vill du boka ett dop i Heliga Trefaldighets kyrka? Du kan göra det här direkt på webben, så återkopplar vi till dig med bekräftelse och vidare information.

Boka dop i Norra Åsums kyrka

Vill du boka ett dop i Norra Åsums kyrka? Du kan även göra det här direkt på webben, så återkopplar vi till dig med bekräftelse och vidare information.