Foto: Mattias Persson

Bjärtrå kyrka

Bjärtrå gamla kyrka i Nässom hotades i början av 1800-talet av den snabba befolkningsutvecklingen. Efter många överläggningar under åren påbörjades bygget av Bjärtrås nuvarande kyrka hösten 1840.  Bjärtrå kyrka invigdes den 5 september 1847 av kontraktsprosten, kyrkoherden Jonas Nordberg från Nordingrå.

Om kyrkan
Bjärtrå kyrka rymmer 400 personer inkl. personal.

 

Informationen om Bjärtrå kyrka är hämtad ur en jubileumsskrift som utgavs vid kyrkans 100 år jubileum år 1947. Senare uppgifter har hämtats från kyrkorådsprotokoll, församlingens arkivmaterial och genom intervjuer.

Bjärtrå Gamla kyrka

Idag kallad Nässoms kyrkoruin.

Bjärtrå kyrkas Historia

Lär mer om hur det gick till när nya kyrkan byggdes

Inventarier

Värdefulla gåvor/ inventarier i Bjärtrå kyrka

Virtuell rundtur i Bjärtrå kyrka

Välkommen att kika in i Bjärtrå kyrka. Klicka här för en virtuell rundtur.

Bilder från Bjärtrå kyrka

kyrkklockorna

Mariaklockan
Mariaklockan

Bjärtrå kyrka har två kyrkklockor i tornet. En liten och en stor. Den större kyrkklockan hör till kyrkans äldsta inventarium och är från år 1506. Klockan är troligen den äldsta i stiftet och har en latinsk inskrift som i översättning lyder:

"I Herrens år 1506 fullbordades detta arbetet till vår heliga jungfru Marias ära"

Den lilla klockan i tornet är från år 1750.

orgel i bjärtrå kyrka

Först år 1869 (22 år efter invigningen av kyrkan) beslöts det på de allmänna kyrkostämmorna i maj och oktober att Bjärtrå kyrka skulle få en orgel. Detta orgelverk innehöll 11 stämmor och kostade 3800 Riksdaler.

Orgelverket levererades av orgelbyggaren och direktören J. G. Ek från Torp.

Församlingen fattade detta beslut efter stor tvekan. Man oroade sig inte bara över den stora engångskostnaden utan även över förpliktelsen att avlöna en organist.

Orgelverket kom likväl till stånd år 1870 och härmed kan Bjärtrå kyrka anses vara i färdigt skick.

Bjärtråkören

Konserten final var magisk. Vilken show! Bjärtrå kyrka gungade i takt till musiken och ingen kunde sitta still.
Foto: Frida Helgesson

Bjärtråkören är hemmahörande i Bjärtrå församling och bildades redan 1930. Här kan du läsa mer om kören!

1 februari 2017. Elsy Björner, ordf. i Bjärtrå församlingsråd, mottog med glädje vägglampetten av Eva Körberg-Mårtensson, konservator vid Murberget (Länsmuseet Västernorrland).

Lampett återlämnad till Bjärtrå kyrka

Efter drygt 100 år på Murberget (Länsmuseet Västernorrland), återlämnades 1 februari 2017 en 1700-tals vägglampett till Bjärtrå församling. Lampetten har tidigare tillhört Bjärtrå Gamla kyrka, numera Nässoms kyrkoruin, och har funnits på Murberget sedan början på 1900-talet. Klicka här för att läsa mer!