Bjärtrå församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Monica Klintbo - ordförande

Jörgen Carlström - vice ordförande

Lars Eriksson - församlingspräst & kyrkoherdens ersättare
lars.eriksso@svenskakyrkan.se

Anna-Karin Norberg - ledamot

Birgitta Nyberg Lockner - ledamot

Elenore Björner - ledamot

Elsy Björner - ledamot

Emma Söderholm Fritz - ledamot

Gertrud Bagge - ersättare

Kerstin Carlström Nordin - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

 

 

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.