Foto: U.Karlsson

Victoriastiftelsen

Victoriastiftelsen - en pärla i Köpenhamn

Victoriastiftelsen är en liten pärla som ligger på Kastellets område, mitt emot Österport station. Totalt finns det 9 st. 2-rummare på ca 45 m2, 1. st 3 - rummare på 65 m2 och 1 st. 1 rums lägenhet.

Victoriastiftelsen ägs och förvaltas av Svenska kyrkan, Gustafskyrkan i Köpenhamn.

För sökande, som önskar att vara med vid tilldelning av lägenhet i stiftelsen, gäller följande antagningskriterier:

1) sökande ska vara medlem av Gustafskyrkans församling, med rösträtt.
2) sökande ska ha varit, eller vara aktiv i församlingen.
3) sökande ska ekonomiskt och hälsomässigt kunna klara sig själv, då man inte kan  räkna med att det från församlingens sida ställs hjälp till förfogande.

Personer som önskar att få sig tilldelat en lägenhet vid en eller annan tidpunkt, ska fylla i ett ansökningsformulär och skicka det till Gustafskyrkan - kopenhamn@svenskakyrkan.se. Ansökan kommer att förvaras i två år.

Information om ledig lägenhet kommer att finnas på hemsidan och anslagstavlan samt att pålysas från predikstolen.

De inkommande ansökningarna behandlas konfidentiellt av stiftelsens direktion, som därefter meddela kyrkorådet vem man föreslå som ny hyresgäst. Kyrkorådet fattar sedan det slutliga beslutet.