Vassunda kyrka

Antal sittplatser: 200. Tillgänglighet: Hörselslinga: Ja. Hörlurar: Nej. Entré: Mobil ramp. Parkering: Ja. WC: Öppen vid förrättning.

Troligen fanns en äldre kyrka på platsen redan under 1100-talet. Kyrkans äldsta delar är sannolikt från 1200-talet.

Till kyrkan hör bland flera rariteter ett fragment av en processionsfana från 1490-talet med broderad framställning av S:t Göran och draken. Fragmentet förvaras nu på Historiska museet i Stockholm.