Gula höstlöv på kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården utgör en minnesplats för avlidna, samtidigt som den är en kulturhistorisk park med sina gravvårdar av olika ålder, utsmyckningar, träd, buskar och övrig vegetation. Kyrkogårdar är rofyllda och ger möjlighet att för en stund koppla av från stressen utanför. På kyrkogården kan vi vandra och minnas våra anhöriga, våra relationer till dem, hur familjen och samhället var en gång i tiden. Vill du prata med någon av oss som jobbar på kyrkogården kontaktar du vår kyrkogårdsförvaltning på telefon 018-34 68 24.

Gravrätt och gravskick på våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen tar hand om och sköter gravplatser Knivsta pastorat. Vi visar dig tänkbara alternativ på vald kyrkogård.

Kist- och urngravar finns på alla våra kyrkogårdar.

S:t Stefan Kyrkan i försommarskrud
Foto: Ola Forsgren

Minneslund finns på Knivsta, Husby-Långhundra, lagga och Vassunda kyrkogård.

Askgravlund finns på Alsike och Östuna kyrkogård (En kostnad för skylt tillkommer)

Askgravplatser finns på Knivsta kyrkogård och Lagga kyrkogård (en kostnad för skötsel, gravsten och skylt på gravsten tillkommer)

Vad är det för skillnad på de olika gravskicken? (klicka på länken för att läsa mer)

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke.

Kyrkogårdsförvaltningen Knivsta pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen Knivsta pastorat

Besöksadress: Häradsvägen 2B (Pastorsexpeditionen), 741 42 Knivsta

E-post: knivsta.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Telefon:

Kyrkogårdsadministratör

Ola Forsgren, 018-34 68 24

Kyrkogårdschef

Lacka Linder, 018- 34 68 17

Arbetsledare

Emil Molinder, 018-34 68 50