S:t Stefans kyrka

Antal sittplatser: 120. Tillgänglighet: Hörselslinga: Ja. Hörlurar: Nej. Entré: Mobil ramp. Parkering: Ja. WC: Vid vaktmästeriet.

S:t Stefans kyrka – Knivsta gamla kyrka — invigdes år 1303 och helgades åt den helige Stefan. Man tror att det redan på 1200-talet fanns en liten stenkyrka i romansk stil på platsen och vars stenar användes till nuvarande kyrkans norra mur.

Kyrkan är en salkyrka i gotisk stil byggd av gråsten med tegelornamentering på gavlarna, runt fönstren och vid ingångarna. Sydportalen är gjord i nordtysk stil i rött och svart formtegel med målade reliefer ovanför porten. Sakristian är kyrkans äldsta byggnadsdel och hörde troligen till föregående kyrka.