Husby-Långhundra kyrka

Antal sittplatser: 200. Tillgänglighet: Hörselslinga: Ja. Hörlurar: Nej. Entré: Mobil ramp. Parkering: Ja. WC: Öppen vid förrättning.

Husby-Långhundra kyrka är uppförd i gråsten och består av ett långhus täckt med ett sadeltak. I norr finns en vidbyggd sakristia och i söder ett vapenhus.

Invändigt är det en salkyrka. Kyrkans västra del är den ursprungliga och uppfördes på 1100-talet. Vapenhuset tillkom 1462. Dopfunten av kalksten är från 1200-talet.