Alsike kyrka

Antal sittplatser: 140 Tillgänglighet: Hörselslinga: Ja. Hörlurar: Nej. Entré: Mobil ramp. Parkering: Ja. WC: Öppen vid förrättning

Nuvarande Alsike kyrka är byggd i tegel och dess äldsta delar är sannolikt från slutet av 1200-talet. Tegel var ett dyrt byggmaterial, vilket gör att sockenkyrkor av tegel från denna tid är sällsynta.

Med stor sannolikhet ersatte denna kyrka en äldre kyrkobyggnad av trä. Sakristian kan antas vara äldre än själva kyrkan, eftersom denna är byggd i gråsten och alltså kan ha funnits på träkyrkans tid.

Alsike kyrka ligger i ett kulturlandskap vid Ekolns och Mälarens strand och utgör i sig själv en levande kulturmiljö med obruten historisk kontinuitet från 1200-talet, då kyrkan byggdes, men även längre tillbaks innan Alsike kyrka restes.