Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knista församling Besöks- och postadress: Storgatan 28, 71630 Fjugesta Telefon: +46(585)31255 E-post till Knista församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vigsel

"Snudda himlen ihop"! Så beskrivs känslan att ha funnit en annan människa att älska!

Vigsel

På svenska kyrkans webbplats för vigsel kan man läsa mera om kärlekens hemligheter och steget som tas när man ingår äktenskap med varandra. Här finns möjlighet att få svar på många frågor omkring bröllop och vigselgudstjänst.
www.svenskakyrkan.se/vigsel

Men det går också bra att ringa direkt till vår pastorsexpedition 0585-312 55 eller vår präst Stefan Öberg tel  0585-315 40 för mer information.
På vår hemsida har du möjlighet att se våra vackra kyrkor!

Bokning

Vigseln bokas genom samtal till expeditionen.
Då bokas kyrka, dag samt tid.

Vid bokning ingår tjänstgörande präst samt kantor för vigselgudstjänsten.

När vigselgudstjänsten närmar sig hör tjänstgörande präst av sig.
Då bokar ni tid för samtal och genomgång av hur vigselgudstjänsten kommer gå till. Vigselparet kan också ta kontakt med kantor för önskemål av musik.

För den som är medlem i Svenska kyrkan är vigseln gratis (det räcker att ena parten är medlem) om den sker i svenska kyrkans ordning. D.v.s om den utförs av präst i Svenska kyrkan. I annat fall finns gällande taxa, se faktaruta nedan).

UTHYRNING AV KYRKA VID VIGSEL SOM INTE SKER I SVENSKA KYRKANS ORDNING

Kyrkomusiker:     800:-

Lokalupplåtelse:  1300:-

Om minst en av parterna är kyrkotillhörig ska avgiften vara lika med beloppen ovan. Om ingen av parterna är kyrkotillhörig ska avgiften vara tre gånger beloppen ovan.