Informationsbrev September -21

Nyhet

Välkommen till Knista församlings nyhetsbrev 

Tackord från kyrkoherden
Ingen av oss kyrksamma har missat att det har varit kyrkoval i vårt land under helgen som var.

Jag vill bara utbringa ett stort TACK till alla delaktiga i detta kyrkoval!

Alla de som engagerat sig i nomineringsgrupper, valfunktionärer (som strukturerat upp valet) och alla tillhöriga som kom till valurnorna och röstade. I år var det totalt 638 röster av 3721 röstberättigande i Knista församling. 590 var giltiga röster som fördelades på de olika nomineringsgrupperna.

Utan er hade det inte blivit något demokratiskt val! Utan demokratiskt val så blir det besvärligt att sköta de grundläggande uppgifterna och förvaltning av fastigheter och kyrkogårdar.

Nästa steg i demokratiska processen blir när nomineringsgrupperna samlas i Kyrko-fullmäktige i slutet av hösten där det nya kyrkorådet utses inför mandatperioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2026.

Åter ett stort TACK till er alla och väl mött i kyrksamheten och vår gemenskap!

Kyrkoherde Stefan Öberg

Skapelsetid
Vi fortsätter att fira Skapelsetid som sträcker sig fram till och med Tacksägelsedagen då vi firar en gudstjänst med små och stora i/omkring Knista kyrka. 10 oktober, kl 10. Kläder efter väder!

Café Himlagott
Den 6 september kl. 11 hade vi premiär för vårt diakonala Café.
Caféet är i stora salen i Kyrkans hus, Storgatan 28 i Fjugesta.
Öppettider är måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00.
Förutom kaffe, te och saft bjuder vi på hembakat fikabröd, smörgås och lättare lunch så som pannkaka och paj för förtäring på plats.

Länk till Korsordet
Här finns en länk till den senast utgåvan av Korsordet—ifall du har råkat slänga papperskopian: https://www.svenskakyrkan.se/knista/korsordet

Kaffebönorna….
är en grupp damer som ses ca. en gång i månaden och. Bland annat engagerar sig i Act svenskakyrkans insamlingar då de ordnar försäljningar och lotterier av olika slag och ordnar med serveringar på hemmen en gång varje termin. När vi ses planerar för dessa aktiviteter och skapar vinster till dem efter att vi fikat tillsammans. Ibland händer det att vi bjuder in någon som föreläser eller aktiverar oss och vi brukar avsluta varje termin med en utflykt. Är detta något du vill vara med på så är du välkommen att kontakta Anna Borglund på 0585-315 43 eller komma till Kyrkans hus, stora salen den 20/10 kl. 14:00 då vi har vår nästa träff.

Vill Du göra en insats?
Hembakat mottages Tacksamt till Café Himlagott!
(Vi ersätter kostnaden för ingredienserna mot kvitto eller kom in och hämta ingredienser i Kyrkans hus)

Vill Du servera fika eller möta människor på nån av våra kyrkogårdar under Allhelgona?
Kontakta Anna Borglund: 0585 315 43 eller Annette Wisser Boman 0585 315 64