Foto: Ida Gustavsson

Korsordet

Knista församlings församlingsblad

Korsordet

Korsordet är Knista församlings församlingsblad.
Här kan du läsa om vad som sker i vår verksamhet,
vilka som finns med och jobbar i församlingen samt
aktuella händelser som är på gång.

Foto: Ida Gustavsson

Du kan även få en överblick tre månader framåt
över våra gudstjänster som vi firar.
(För aktuell information om tider hänvisar vi alltid
till predikoturen som finns ute fredagen veckan innan kommande helg)

Korsordet hemskickat?

Bor du inte i Knista församlimling kan du får korsordet
skickat till dig.
Hör av dig till:
knista.forsamling@svenskakyrkan.se