Foto: Ola Johansson/IKON

Dop

I dopet förs barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen.

Gud lovar sin omsorg genom hela livet
Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen, men i dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller den som döps. I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.  

När den som döps tar emot dopljuset riktas Jesus ord till personen:  
Jag är världens ljus.  
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus.  

Johannesevangeliet 8:12 på bibeln.se

Dopet blir en kraftkälla
Löftet om Guds omsorg gör dopet till en kraftkälla, för den kärlek som vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 
 Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Tillsammans med alla andra sänds  vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor. 

Den som döps blir medlem
Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i just Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. 

Dopet är en helig handling  
Dopet är ett sakrament. Det betyder ”helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.  Den kärlek vi själva tog emot i dopet kan vi förmedla vidare. Vi kan bära hopp till de modfällda och göra oss modiga för våra medmänniskors skull. 

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll  
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot. 
När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer.  

Dopet och namngivningsceremonier är olika saker 
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det stämmer inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid namn. 

Vill du läsa mer om dopet?
Klicka på länken nedan.

Dop i svenska kyrkan.

Dop utomhus eller i annan lokal än kyrkan.

Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänst, 
inne i våra kyrkor eller inte?
När vi har dop-, vigsel- eller begravningsgudstjänst inne i våra kyrkor ser pastoratet till att det finns präst, kyrkomusiker och klockare/vaktmästare. Pastoratet ordnar ett vackert kyrkorum med klockringning, blommor på altaret, orgel, piano, psalmböcker, högtalare och vid behov några extra sittplatser.

 

Vid dop-, vigsel- eller begravningsgudstjänst utomhus gäller för Klinte pastorat

·        att musiker inte anlitas eller betalas av pastoratet

·        att klockare (vaktmästare) inte anlitas eller betalas av pastoratet

·        att dopfamilj, vigselpar respektive anhöriga själva får ordna med 

-   högtalare

-   musikinstrument

-   någon som leder psalmsången

-   sittplatser

-   regnskydd

 

Vid dop-, vigsel- eller begravningsgudstjänst inomhus, men inte i kyrka eller annan av pastoratets lokaler, gäller motsvarande som vid utomhus. 

 

Vi får många frågor om Strandkapellet i Kovik. Det är inte en del av Svenska kyrkan och alltså inte en av pastoratets lokaler, så även där gäller för vår del samma som när man är utomhus (med det självklara undantaget att regnskydd är ordnat för de som får plats i strandkapellet). Information om bokning av Strandkapellet i Kovik finns på deras hemsida tinyurl.com/koviksmuseum.

 

2016-08-09

 

 

 

Kent Österdahl, kyrkoherde