Gul tegelbyggnad, suterräng, skylt Svenska kyrkan församlingshem
Foto: Annsofi

Kontakt

Församlingsexpedition och kyrkogårdsförvaltning

Svenska kyrkan Kiladalens församling
Iduns väg 17
611 50 Nyköping
(Svalsta. Infart från väg 800 vid Tuna Motell)


Telefon- och besökstider

Helgfri tisdag, onsdag och fredag kl 10-12.
OBS: Övriga tider kan meddelande och kontaktuppgifter lämnas via telefonsvarare så ringer vi tillbaka snarast möjligt.
Brådskande ärenden hänvisas till tjänstgörande kyrkoherdes telefonnummer.
(OBS Sommartid expeditionen juni - augusti: Torsdagar kl. 10-12)


Telefon (växel) och epost 
0155-570 02  kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se


BRÅDSKANDE ÄRENDEN  
Tjänstgörande kyrkoherde september-maj 070-265 16 57
juni-augusti 070-283 13 42

AKUT

JOURHAVANDE PRÄST -  Ring, mejla eller chatta


_________________________________________

Organisationsnummer 252002-9535
Plusgiro 102823-2

Fakturaadress (Övrig post till adress ovan)
Kiladalens församling
Fack 77801850
Box 15018
750 15 UPPSALA

Mejlad faktura i pdf-format till 77801850@faktura.svenskakyrkan.se

__________________________________________

Förtroendevalda

Kyrkorådet
Ordförande Susanne Karlsson
Tel 070-949 21 67
susanne.karlsson3@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige
Ordförande Ingvar Franzén
Tel 076-809 09 05
ingvar.franzen@svenskakyrkan.se

Begravningsverksamheten - begravningsombud
Begravningsombud granskar begravningsverksamheten, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Om du vill kontakta begravningsombudet: Bengt Persson, telefon 072-736 38 33.

Personal

Präster 
Kyrkoherde Karin Tallberg      
Tel 070-265 16 57
(OBS under sommaren även vik kyrkoherde: 070-283 13 42)
karin.tallberg@svenskakyrkan.se


Kyrkomusiker, kantor
Helena Wanrud
Tel 072-539 85 62
helena.wanrud@svenskakyrkan.se


Diakoni och barn/ungdom
Diakoniassistent/ungdomsledare/lokalbokning
Peter Lindbom, tel  072-561 65 51
peter.lindbom@svenskakyrkan.se

Diakonkandidat/barn- ungdomsledare
Frida Thunberg, tel 076-141 21 09
frida.thunberg@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare
Annika König, tel 072-550 65 38
annika.konig@svenskakyrkan.se

Barnledare/musikerassistent
Elin Hansen (Tjänstledig)
Epost till Elin

 
Administratör/kyrkogård
Anne-Sofie, telefon 0155-570 02
Epost till Anne-Sofie

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Bergshammars kyrkogård vaktmästare (Lagbas/samordnare)
Thomas mobil 072-200 71 34 (Bergshammars kyrka och kyrkogård)
 thomas.hansson@svenskakyrkan.se      

Tuna kyrkogård vaktmästare
Per mobil 072-243 88 75 (Tuna kyrka och  kyrkogård)
per.gustavsson3@svenskakyrkan.se

Lunda kyrkogård (Jönåker) vaktmästare
Stefan mobil 072-200 71 37 (Lunda kyrka och kyrkogård)
stefan.karlsson@svenskakyrkan.se

Kila kyrkogård vaktmästare
Moukles mobil 072-735 30 52 (Kila kyrka och kyrkogård)*
moukles.alhazim@svenskakyrkan.se

 

Församlingshem och bokning av lokaler (länk)

Bokning samtliga lokaler

Peter Lindbom 072-561 65 51 peter.lindbom@svenskakyrkan.se
OBS Din bokning är inte definitiv förrän du har fått en muntlig eller skriftlig bekräftelse

Bergshammars församlingshem
Församlingshemmet ligger bredvid Bergshammars kyrka, Kyrkvägen i Bergshammar.

Tuna församlingshem
Församlingshemmet ligger på Iduns väg 17, Svalsta 

Lunda församlingsgård
Församlingsgården ligger bredvid Lunda kyrka, Skolvägen 28, Jönåker

Kilagården
Kilagården ligger bredvid Kila kyrka, Kila Ålberga

Dataskyddsombud

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen GDPR som gäller från den 25 maj 2018 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud.  Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

I Kiladalens församling har följande person utsetts av Kyrkorådet till Dataskyddsombud (KR protokoll dnr F 2022-00161.11):

Dataskyddsombud i Kiladalens församling

Jerker Rolander
0155-22 81 44 jerker.rolander@svenskakyrkan.se