Meny

Kontakt

Församlingsexpedition och  kyrkogårdsförvaltning

Besöks- och postadress:
Svenska kyrkan Kiladalens församling
Skolvägen 28
611 70 JÖNÅKER


Fakturaadress (Övrig post till adress ovan)

Kiladalens församling
Fack 77801850
Box 15018
750 15 UPPSALA

Mejlad faktura i pdf-format till 77801850@faktura.svenskakyrkan.se

 

Telefon- och expeditionstider
Helgfri tisdag, onsdag och fredag kl 10-12.
(OBS sommartid juni - augusti: Helgfri fredag kl 10-12)

Övriga tider kan meddelande och kontaktuppgifter för återuppringning lämnas via telefonsvarare. Brådskande ärende hänvisas till tjänstgörande kyrkoherdes telefonnummer. (Sommarvikarier - se nedan)

Telefon 0155-570 02 vxl 
I brådskande ärenden tjänstgörande kyrkoherde 
Carl-Johan Falk 070-265 16 56.
(OBS under sommaren 1 JULI- 31 AUGUSTI jour: 070-283 13 42)


Epost kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb www.svenskakyrkan.se/kiladalen
Facebook www.facebook.com/kiladalensforsamling
Instagram @kiladalensforsamling
Youtubekanal www.youtube.com/channel/UCMLF0bmoYv2lHpZwt5_Dtsg


Organisationsnummer
252002-9535
Plusgiro 102823-2

Kyrkorådet
Ordförande Jan-Åke Karlsson
Tel 070-620 72 18
E-post till Jan-Åke

Kyrkofullmäktige
Ordförande Susanne Karlsson
Tel 070-949 21 67

Begravningsverksamheten - begravningsombud
Har du synpunkter på Svenska kyrkans hantering av begravningsverksamheten kontakta begravningsombud Bengt Persson på telefon 072-736 38 33.

Präster 
Kyrkoherde Carl-Johan Falk 
Tel 0155-788 52, 070-265 16 56 
(OBS under sommaren även vik: 070-283 13 42)
E-post till Carl-Johan

Komminister Karin Tallberg      
Tel 0155-788 53, 070-265 16 57
(OBS under sommaren även vik kyrkoherde: 070-283 13 42)
E-post till Karin

---------------------------------

JOURHAVANDE PRÄST -  Ring 112

 
---------------------------------

 


Kyrkomusiker, kantor
Helena Wanrud
Tel 072-539 85 62
E-post till Helena

Barn- och ungdomsledare
Annika, tel 072-550 65 38
E-post till Annika

Elin, tel 070-265 10 01
E-post till Elin

Veronica (tjänstledig)


Diakoniassistent / lokalbokning

Peter Lindbom, tel  072-561 65 51
E-post till Peter

Kyrkogårdsvaktmästare

Lagbas/samordnare kyrkogårdsvaktmästare:
Thomas mobil 072-200 71 34 E-post till Thomas

 • Bergshammars kyrkogård vaktmästarexpedition
  Thomas mobil 072-200 71 34 (Bergshammars kyrka och kyrkogård) E-post till Thomas

        

 • Tuna kyrkogård vaktmästarexpedition
  Per mobil 072-243 88 75 (Tuna kyrka och  kyrkogård)
  E-post till Per

              

 • Lunda kyrkogård (Jönåker) vaktmästarexpedition
  Stefan mobil 072-200 71 37 (Lunda kyrka och kyrkogård)
  E-post till Stefan

     

 • Kila kyrkogård vaktmästarexpedition
  Moukles mobil 072-735 30 52 (Kila kyrka och kyrkogård)*
  E-post till Mukles

 

Församlingshem och bokning av lokaler LÄNK

OBS Din bokning är inte definitiv förrän du har fått en muntlig eller skriftlig bekräftelse!

 • Bergshammars församlingshem
  Församlingshemmet ligger bredvid Bergshammars kyrka, Bergshammar
  Bokning lokaler, tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Tuna församlingshem
  Församlingshemmet ligger på Iduns väg, Svalsta* Bokning lokaler,  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Lunda församlingsgård
  Församlingsgården ligger bredvid Lunda kyrka, Jönåker
  Bokning lokaler,  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Kilagården
  Kilagården ligger bredvid Kila kyrka, Kila
  Bokning lokaler,  tel  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

Dataskyddsombud

GDPR


Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller från den 25 maj 2018 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud.  Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

I Kiladalens församling har följande person utsetts av Kyrkorådet till Dataskyddsombud (Protokoll 2018-11-08):

Dataskyddsombud i Kiladalens församling

Peter Lindbom
072-561 65 51
peter.lindbom@svenskakyrkan.se