Gul tegelbyggnad med suterrängvåning
Foto: AnnSofi

Kontakt

Församlingsexpedition och  kyrkogårdsförvaltning

Besök, leverans och postadress:
Svenska kyrkan Kiladalens församling
Iduns väg 17
611 50 Nyköping
(Svalsta. Infart från väg 800 vid Tuna Motell)

Telefon- och expeditionstider
Helgfri tisdag, onsdag och fredag kl 10-12.
OBS: Övriga tider kan meddelande och kontaktuppgifter lämnas via telefonsvarare så ringer vi tillbaka snarast möjligt.
Brådskande ärenden hänvisas till tjänstgörande kyrkoherdes telefonnummer.
(Sommartid juni - augusti 2022: tisdag och torsdag kl 10-12)

 

Telefon 0155-570 02 vxl 
I brådskande ärenden tjänstgörande kyrkoherde 
Carl-Johan Falk 070-265 16 56.
(OBS under sommaren 1 juli- 31 augusti jour: 070-283 13 42)


Epost kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb www.svenskakyrkan.se/kiladalen
Facebook www.facebook.com/kiladalensforsamling
Instagram @kiladalensforsamling
Youtubekanal www.youtube.com/channel/UCMLF0bmoYv2lHpZwt5_Dtsg


Organisationsnummer
252002-9535
Plusgiro 102823-2

Fakturaadress (Övrig post till adress ovan)
Kiladalens församling
Fack 77801850
Box 15018
750 15 UPPSALA

Mejlad faktura i pdf-format till 77801850@faktura.svenskakyrkan.se

 

Kyrkorådet
Ordförande Susanne Karlsson
Tel 070-949 21 67
E-post till Susanne

Kyrkofullmäktige
Ordförande Ingvar Franzén
Tel 076-809 09 05
E-post till Ingvar

Begravningsverksamheten - begravningsombud
Begravningsombud granskar begravningsverksamheten, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Om du vill kontakta begravningsombudet: Bengt Persson, telefon 072-736 38 33.

Präster 
Kyrkoherde Carl-Johan Falk 
Tel 0155-788 52, 070-265 16 56 
(OBS under sommaren även vik: 070-283 13 42)
E-post till Carl-Johan

Komminister Karin Tallberg (tjänstledig)      
Tel 
(OBS under sommaren även vik kyrkoherde: 070-283 13 42)

---------------------------------

JOURHAVANDE PRÄST -  Ring 112

 
---------------------------------

 


Kyrkomusiker, kantor
Helena Wanrud
Tel 072-539 85 62
E-post till Helena

Barn- och ungdomsledare
Annika, tel 072-550 65 38
E-post till Annika

Elin, tel 070-265 10 01
E-post till Elin


Diakoniassistent / lokalbokning
Peter Lindbom, tel  072-561 65 51
E-post till Peter

Kyrkogårdsvaktmästare

Lagbas/samordnare kyrkogårdsvaktmästare:
Thomas mobil 072-200 71 34 E-post till Thomas

 • Bergshammars kyrkogård vaktmästarexpedition
  Thomas mobil 072-200 71 34 (Bergshammars kyrka och kyrkogård) E-post till Thomas

        

 • Tuna kyrkogård vaktmästarexpedition
  Per mobil 072-243 88 75 (Tuna kyrka och  kyrkogård)
  E-post till Per

              

 • Lunda kyrkogård (Jönåker) vaktmästarexpedition
  Stefan mobil 072-200 71 37 (Lunda kyrka och kyrkogård)
  E-post till Stefan

     

 • Kila kyrkogård vaktmästarexpedition
  Moukles mobil 072-735 30 52 (Kila kyrka och kyrkogård)*
  E-post till Mukles

 

Församlingshem och bokning av lokaler (länk)

OBS Din bokning är inte definitiv förrän du har fått en muntlig eller skriftlig bekräftelse!

 • Bergshammars församlingshem
  Församlingshemmet ligger bredvid Bergshammars kyrka, Bergshammar
  Bokning lokaler, tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Tuna församlingshem
  Församlingshemmet ligger på Iduns väg, Svalsta* Bokning lokaler,  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Lunda församlingsgård
  Församlingsgården ligger bredvid Lunda kyrka, Jönåker
  Bokning lokaler,  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

     

 • Kilagården
  Kilagården ligger bredvid Kila kyrka, Kila
  Bokning lokaler,  tel  tel 072-561 65 51 E-post (Peter Lindbom)

Dataskyddsombud

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen GDPR som gäller från den 25 maj 2018 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud.  Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

I Kiladalens församling har följande person utsetts av Kyrkorådet till Dataskyddsombud (KR protokoll dnr F 2022-00161.11):

Dataskyddsombud i Kiladalens församling

Jerker Rolander
0155-22 81 44
jerker.rolander@svenskakyrkan.se