Meny

Begravning

Att säga farväl

Ett sista farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl.
I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som har lämnat oss till Gud.

 Begravningsgudstjänst

Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingsexpeditionen för att avtala om tid för begravningsgudstjänsten och därefter kontaktas anhöriga av den präst som kommer att leda begravningen. Anhörig kan också kontakta en präst eller församlingsexpeditionen direkt.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten kan de som har varit där samlas för en stunds gemenskap i något av församlingens församlingshem eller på någon annan plats.  Minnesstund i församlingshemmen bokas vanligen i samband med att församlingen tar emot bokning av begravningsgudstjänsten. 

LEVA VIDARE - för dig som har mist en livskamrat

Du som har mist en nära anhörig erbjuds under året att delta i en samtalsgrupp. En inbjudan sänds ut till dig, men om du själv vill ta kontakt för att anmäla dig eller få mer information går det bra att kontakta någon av församlingens präster.

Läs mer om Leva vidare-gruppen här

 

Kontakt

Församlingsexpeditionen i Kiladalens församling

Tel 0155-570 02
kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Carl-Johan Falk
Tel 070-265 16 56
carl-johan.falk@svenskakyrkan.se 

Komminister Karin Tallberg
Tel 0155-570 12, 070-265 16 57
karin.tallberg@svenskakyrkan.se  

Begravningsombud

Har du synpunkter på Svenska kyrkans hantering av begravningsverksamheten kontakta begravningsombud Bengt Persson på telefon 072-736 38 33. 

 

Låneurnor

Vid behov finns två stycken ”låneurnor” att använda vid begravning efter att kremering har skett (t.ex. akt med urna). Vit och ek.

Tre bårtäcken för utlån

I Kiladalens församling finns tre stycken vackra bårtäcken att använda vid begravningsgudstjänster i någon av församlingens kyrkor. Bårtäckena lånas ut utan kostnad.

Bårtäckena tillhörde tidigare de gamla församlingarna Bergshammar, Tuna och Kila men kan naturligtvis användas vid begravningar i samtliga kyrkor i Kiladalen.

Bokning av bårtäcke kan göras i samband med bokning av begravningsgudstjänst i kyrkorna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila.

Beskrivning

Se nedan

Bårtäcken från Kiladalen Bild: Anne-Sofie