Foto: Anne-Sofie

Tuna kyrka

Tuna kyrka uppfördes på 1200-talet och var då stor för sin tid, en av de största i Sörmland. Troligen är den byggd i två etapper då övre hälften av väggarna byggts av tegel. Vapenhuset tillkom på 1400-talet. Under 1500-talet ersattes trätaken på långhuset med ståliga tegelvalv. Tornet byggdes 1877.

Kalkmålningen över triumfbågen inne i kyrkan gjordes troligen i början av 1300-talet. Koret har väggmålningar med bl.a. bibliska motiv, gjorda av målaren Peder omkring 1620. Altartavlan målades i slutet av samma århundrade

Besöka kyrkan
Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter här.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter här.

Sockenstugan
Det större rödmålade tvåvåningshuset rymmer vaktmästarexpedition och lokaler för några av församlingens verksamheter.

Församlingshemmet
Tuna församlingshem ligger en bit ifrån kyrkan - på Iduns väg i Svalsta. Infart vid Tuna Motell.

Tuna församlingshem
Tuna församlingshem i Svalsta Foto: Anne-Sofie

Hitta med appen

Med Trossamfundet Svenska kyrkans mobilapp kan du hitta till Svenska kyrkans församlingar/kyrkor med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkorna just nu. Apparna finns för iPhone och Android och är GRATIS.

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.