Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kiladalens församling Besöksadress: Kiladalens församling, 61170 Jönåker Postadress: SKOLVÄGEN 28, 61170 JÖNÅKER Telefon:+46(155)57002 E-post till Kiladalens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lunda kyrka

Efter renovering av kyrkorummet och nyöppning 2010 möts här i Lunda kyrka tradition och 2000-talets behov för gudstjänst och verksamhet. Välkommen!

Uppförd i början av 1770-talet. Nuvarande utformning från 1897. Interiören renoverad och ombyggd 2010. Predikstol och altartavla från 1797.

Återöppnad hösten 2010
Hösten 2006 stängdes Lunda kyrka på grund av fukt- och mögelskador. Efter uppgrävning av kyrkgolvet, arkeologiska undersökningar och ett omfattande ombyggnadsarbete kunde kyrkorummet öppnas igen i september 2010.

Besöka kyrkan
Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter här.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter här.

Församlingshem
Bredvid kyrkan ligger församlingshemmet, Lunda församlingsgård.
(Förväxlas ej med äldreboendet Lundagården, Jönåker).

I samma hus finner man också Kiladalens församlings församlingsexpedition.

 
Lunda församlingsgård
Lunda församlingsgård - församlingshem Bild: Anne-Sofie

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.