Foto: Anne-Sofie

Lunda kyrka

Efter renovering av kyrkorummet och nyöppning 2010 möts här i Lunda kyrka tradition och 2000-talets behov för gudstjänst och verksamhet. Välkommen!

Uppförd i början av 1770-talet. Nuvarande utformning från 1897. Interiören renoverad och ombyggd 2010. Predikstol och altartavla från 1797.

Återöppnad hösten 2010
Hösten 2006 stängdes Lunda kyrka på grund av fukt- och mögelskador. Efter uppgrävning av kyrkgolvet, arkeologiska undersökningar och ett omfattande ombyggnadsarbete kunde kyrkorummet öppnas igen i september 2010.

Besöka kyrkan
Kyrkorna i Kiladalen är naturligtvis alltid öppna för besök i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, men av säkerhetsskäl är de låsta när ingen verksamhet pågår.

Förbokning av besök eller guidad tur i kyrkorna görs via församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter här.

Spontana besök kan i vissa fall göras vardagar efter påringning till kyrkogårdsvaktmästare - och under förutsättning att denne har möjlighet att öppna kyrkan. Kontaktuppgifter här.

Församlingshem
Bredvid kyrkan ligger församlingshemmet, Lunda församlingsgård.
(Förväxlas ej med äldreboendet Lundagården, Jönåker).

I samma hus finner man också Kiladalens församlings församlingsexpedition.

 
Lunda församlingsgård
Lunda församlingsgård - församlingshem Foto: Anne-Sofie

Hitta med appen

Med Trossamfundet Svenska kyrkans mobilapp kan du hitta till Svenska kyrkans församlingar/kyrkor med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkorna just nu. Apparna finns för iPhone och Android och är GRATIS.

Kiladalens församling

Kiladalens församling bildades år 2006 genom en sammanslagning av Bergshammars församling, Tuna församling, Lunda församling och Kila församling.
Församlingen är belägen i Kiladalen längs med väg 800 (gamla E4) mellan Nyköping och Norrköping - från Bergshammar via Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Kila och Stavsjö.