Våra kyrkogårdar

Gamla kyrkan, Korsbackakyrkan, Lilla Harrie, Stora Harrie, Södervidinge och Virke

Kristofers kapell

Ombyggnad av Kristofers kapell påbörjas den 8/11 2023. 
I och med detta stängs även toaletten som finns i byggnaden. 

Kontaktuppgifter kyrkogård

Begravningsverksamhet, Pastorsexpeditionen
skötselavtal/singel, gravrättsinnehavare, urnsättning m.m.
Åsa-Mari Nilsson
tfn 046-739918, kl.9.30-12, onsdagar stängt
mejl asa-mari.nilsson@svenskakyrkan.se

 

Arbetsledare för kyrkogårdarna
frågor betr gravplatser/kyrkogårdar, ny gravplats m.m.
Marie Malmström
tfn 046-739917, kl.08-15
mejl marie.malmstrom@svenskakyrkan.se 

 

Vaktmästare Korsbackakyrkan & Gamla kyrkan
tfn 0705-245617, kl.08-15

Vaktmästare övriga kyrkor
tfn 0705-245640, kl.8-15

 

Karta, Gravskick, Vem gör vad på kyrkogården och prislista

Kartor över våra kyrkogårdar

Söker du en gravplats ?

Korsbacka Mellan

Olika gravskick

Våra kyrkogårdar är uppdelade i olika områden där man kan ha gravsättning för kista, urna eller i minneslund

Vem gör vad på kyrkogården ?

Information och prislista

Information beträffande Askgravplats och Minneslund

Om gravrätt enligt begravningslagen

Om gravrätt

Gravrättens rättigheter och skyldigheter regleras i Begravningslagen 7 kap.

Våra Buxbomhäckar och Eldlus 

Våra buxbomshäckar

Sjuka eller bara torra?

Eldlus

Röda baggar på kyrkogårdarna

Gravstenar

Gravstenar

Står stenen stadigt eller är den lös ?

Gravstenskontroll

Provtryckning av gravstenars säkerhet

Hitta till församlingens kyrkogårdar