Samtal och stöd

Ibland behöver man någon att prata med...

Stöd och Samtal

Vi finns för Dig om Du behöver någon att prata med !

Jourhavande präst

Om du behöver samtala med en präst eller diakon ringer du under dagtid (helgfria vardagar) till församlingsexpeditionen eller den person du vill prata med. På helger och nätter kan du kontakta jourhavande präst via 112 kl. 21–06. Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

Leva vidare

En grupp för dig som mist en nära anhörig

Diakoni

Omsorg om och kärlek till medmänniskan

Nätvandrararchatten

Svenska kyrkans nätvandrare finns måndagar och onsdagar kl. 19–22 för att lyssna på och prata med dig – du som är ungefär mellan 12 och 25 år.

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni 

Diakonin är kyrkans uppdrag att visa omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallas diakonin också för kyrkans sociala arbete.

Diakoner är de personer som är utbildade för att arbeta med diakoni. Du känner igen diakonen på den gröna skjortan med den vita lilla kragen. Men alla i församlingen kan på olika sätt visa omsorg om medmänniskan.

Diakoner kan ge praktiskt stöd

Grubblar du över personliga relationer, livets mening, tron eller något annat? Det kan hjälpa att prata med någon för att få ordning på tillvaron. Boka ett samtal med en diakon i församlingen, eller någon annan medarbetare. Just diakoner har tystnadsplikt och de för inte journal över samtalet.

En diakon är också en medvandrare i livet. Kyrkans diakoner kan till exempel hjälpa dig som vill ha stöttning i möten med kommunen eller myndigheter. Du kan få sällskap och stöd, eller hjälp att till exempel fylla i blanketter. Diakoner kan också hjälpa dig att söka ekonomiskt stöd.

Du är välkommen, oavsett vem du är

Du är välkommen till kyrkans diakoni. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Det kostar inget att träffa, samtala eller få annat stöd av en diakon eller en annan medarbetare i församlingen.

Gud har uppmanat kyrkan att visa kärlek till människor, dela gemenskap och värna om natur och klimat. Kyrkan ska kämpa för rättvisa och solidaritet och särskilt möta människor som befinner sig i utsatta situationer.