Foto: Jill111, Pixabay

Personuppgifter

Så här behandlar vi era personuppgifter

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, vilket innebär att vi hanterar många personuppgifter.  Det gäller både personer som är medlemmar och personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.  

För att kunna behandla Era uppgifter behöver vi bl.a. namn, personnummer, adress, tillhörighetsuppgifter, diarienummer för hindersprövning, vårdnadshavare och relationsperson.

Uppgifterna registreras i en så kallad Ministerialbok, Kyrkogårdsregister och Kyrksam för att ex. kunna se när en person är döpt eller vigd i församlingen.  
De lagliga grunderna är avtal och allmänt intresse.

Klicka på ”bocken” till höger så kommer informationen fram.  

Personuppgifter vid

För att kunna administrera barnets dop behöver vi: Tilltalsnamn, personnummer samt vårdnadshavares kontaktuppgifter. 
Uppgifter bevaras så länge man är medlem i Svenska kyrkan.  Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter gallras efter dopet enligt Svenska kyrkans regler.  
Vi använder barnets uppgifter för att kunna skicka olika inbjudningar.  
Personuppgifterna hanteras Ministerialboken.

För att kunna administrerar konfirmationen behöver vi: Namn, personnummer samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare.  
Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter gallras 1 år efter konfirmation.  
Vi använder ungdomens uppgifter för att kunna skicka olika inbjudningar.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken och Kyrksam som är Svenska kyrkans organisations register.  

För att kunna administrera vigsel behöver vi: Namn, personnummer, kontaktuppgifter samt hindersprövning. 
Kontaktuppgifter gallras efter vigsel enligt Svenska kyrkans regler.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken.

För att kunna administrera begravning behöver vi: Namn och personnummer på den avlidne, anhöriguppgifter och vilken anknytning personen har till den bortgångna.  
Om den avlidne begravs på någon av församlingens kyrkogårdar registreras anhöriguppgifter i Kyrkogårdsregister, för att kunna skicka gravbrev, information m.m.  Detta gäller både vid kyrklig och borglig begravning samt direkt kremation.  
Anhöriguppgifter bevaras i ca.1 års tid för att kunna bjuda in till ”leva vidare grupp” och skicka inbjudan till Allhelgonahelgen.  Vi bevarar även anhöriguppgifter för ej medlemmar i ca.1 års tid för att kunna svar på frågor ex. var är den avliden begravd.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken.

För att kunna administrera in och utträde krävs att man fyller i en särskild blankett med: personuppgifter, dop, konfirmation, namnteckning och lämnar till församlingen.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken.  

För att kunna administrera in och utträde krävs att man fyller i en särskild blankett med: personuppgifter, dop, konfirmation, namnteckning, vårdnadshavares namn, personnummer, telefon, namnteckning och lämnar till församlingen.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken.  

För att kunna administrera förfrågan om medlemskap för barn inför konfirmation krävs att man fyller i en särskild blankett med: personuppgifter, medlemskap/dop, namnteckning, vårdnadshavares namn, personnummer, namnteckning och lämnar till församlingen.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken.  

Hanteras enligt Svenska kyrkans policy.  
Personuppgifter hanteras i Ministerialboken av särskild handläggare.

Vi har även andra verksamheter där olika personuppgifter behövs ex. barnverksamhet, körer, ungdomsgrupper, vuxengrupper.  
Kontaktuppgifterna gallras när man inte längre medverkar i någon av grupperna.  
Personuppgifter hanteras i Kyrksam som är Svenska kyrkans organisations register.

För att kunna administrera utskick, ersättningar m.m. behöver vi: Namn, personnummer, kontaktuppgifter inkl. mejladress om sådan finns.  
Kontaktuppgifterna gallras när man inte längre medverkar i Kyrkofullmäktige eller Kyrkoråd.  
Personuppgifter hanteras i Kyrksam som är Svenska kyrkans organisations register.