Foto: W.J.Pilsak

Eldlus

Röda baggar på kyrkogårdarna

Flera kyrkogårdsbesökare har frågat om de röda baggarna som finns på våra kyrkogårdar.  Denna insekt tillhör familjen eldskinnbaggar och heter Eldlus.

Detta är en nyttoinsekt och den livnär sig på lind, döda insekter och fallfrukt.

De kan ses med ihopkopplade bakdelar när parning sker och det kan ta från 12timmar upp till sju dagar.
Honorna lägger 40-80 ägg under sin livstid.  Normalt sett blir det en generation per år men vissa vuxna kan leva upp till två år.

Det finns ingen anledning till oro, man kan säga att dom är hjälpsamma städpatruller !

Hälsningar

Vaktmästarna

 

källa: https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum