Foto: Kristina Sturk Hirvinen

Programblad

Till dig som vill ha mer koll på våra gudstjänster och mötesplatser så erbjuder vi digitala programblad som du kan bläddra i under månadens gång.

Här hittar du våra programblad! 

På uppslagets vänstra sidan är veckans gudstjänster och på den högra är mötesplatserna, som kaféer och andra öppna träffar där alla är välkomna att delta vid de tillfällen som passar. Övrig gruppverksamhet hittar du information om här på hemsidan. 
Bladet är långsmalt och anpassat för att läsa i mobiltelefonen, läsplattor och andra enheter. Det finns möjlighet att prenumererar digitalt på programbladet.

För att prenumerera digitalt så skicka din e-postadress till katrineholmsbygden.info@svenskakyrkan.se

Det går förstås även bra att prenumerera på pappersversionen.
Då behöver vi din hemadress. 
Glöm inte att meddela oss om du flyttar!

December 2020 - Januari 2021
Detta blad är tryckt innan restriktionerna, så det mesta är inställt. 
Vad gäller Januari hoppas  vi fortfarande att i någon form kunna ha verksamhet igång.  
...............................................................................................................

November 2020
...............................................................................................................

Oktober 2020
...............................................................................................................

September 2020 

Sommarbladet 2020

 Maj 2020

April 2020

Mars 2020

Februari 2020

December 2019- Januari 2020