Ledbergs kyrka

Ledbergs kyrka ligger på en ås, där den stora Ledbergshögen, Östergötlands största bronsåldersgravhög, är belägen. Strax nedanför rinner Svartån fram. Kyrkan har plats för 250 personer.

Namnet Ledberg innehåller ordet led, som betyder väg och syftar på en väg eller led vid den höjd där sockenkyrkan ligger.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1851 och ligger på samma plats där det tidigare fanns en medeltida kyrka, som revs eftersom den ansågs för liten och bristfällig. Den nuvarande kyrkan är ett typiskt uttryck för tidens försenade klassicism. Den har både ljus och rymd.

Kyrkans orgelav Sven Nordström i Solberga är ett av stiftets vackraste instrument. Bland inventarierna kan nämnas ett väl bevarat altarskåp från 1400-talet och ett rökelsekar från 1300-talet.  Altartavlan är målad av Carl Peter Lehman och föreställer Jesu Uppståndelse ur graven. En mycket märklig runsten från 1000-talet är rest på kyrkogården nordost om kyrkan. Den har bildristningar med anknytning till Ragnaröksmyten. 

Boka vigsel i Ledbergs kyrka

Boka dop i Ledbergs kyrka

Läs mer om Ledbergs kyrka (Wikipedia)