Dop

Dopet är ett välkomnande till världen, till församlingen och till Guds gemenskap. Välkommen att boka tid i någon av våra gudstjänster i Kärna, Kaga eller Ledbergs kyrka.

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." Med de orden välkomnas du in i Guds gemenskap och som kyrkotillhörig i Svenska kyrkan i samband med dopgudstjänsten. Tre av fyra barn döps, men vi döper också vuxna.

Dopet är en helig handling, där Gud på ett särskilt och påtagligt sätt innesluter den döpte i kärlekens famn. Dopet i vatten sker i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, en form som funnits med under hela kyrkans tvåtusenåriga historia.

Välkommen att döpa ditt barn i någon av våra gudstjänster i Kärna, Kaga och Ledbergs kyrkor. Vi lånar ut dopklänningar vid dop i någon av våra kyrkor. Dopet är ett välkomnande in i kyrkan och i församlingen, därför är det naturligt att det sker i söndagens mässa/gudstjänst 11.00 i Kärna eller 16.00 i Kaga eller Ledberg. Utöver dop i gudstjänsten/mässan finns möjlighet att boka en separat tid för dop i någon av våra tre kyrkor. På lördagar kan man välja mellan 12.00, 14.00 och 16.00 och på söndagar gäller 14.00.  

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:18-20

Boka doptid online

Nu finns möjligheten att göra en preliminär bokning av doptid online, när det passar dig. Här kan du välja kyrka och tid, se om lokal i Kärna församlingsgård finns tillgänglig för dopkalas efteråt samt ange önskemål om att låna dopklänning. 

Boka via Bokningskalendern 

Läs mer om dopet på dopsajten!

För information och inbokning kontakta församlingsexpeditionen, telefon 013 - 23 05 50.