Kärna kyrka

"Vad skola vi göra för syndamen? Vi ska bygga en kyrka av kalk å sten. Den kyrkan skall heta Kärna, den bygga vi upp så gärna." - Balladen om Per Tyrssons döttrar.

Kärna kyrka ligger i den norra delen av Malmslätts samhälle utanför Linköping i Östergötland och har plats för 300 personer.

Kyrkan skall enligt den bekanta folkvisan Per Tyrssons döttrar i Vänge ha byggts där jungfru Karna mördats och där en källa bröt fram.

Enligt traditionen byggdes Kärna kyrka under konung Sverkers tid på 1100-talet. Av denna gamla kyrka finns bara några korta väggpartier kvar. Kyrkan byggdes om både på 1300- och 1400-talen.

På 1800-talet fick kyrkan i stort den utformning som den har idag, i sträng nyklassicistisk stil, men vid en förödande brand natten till nyårsdagen 1893 förstördes all inredning och en del inventarier. Kyrksilver och en mässhake från 1700-talet lyckades man dock rädda.

Kyrkan återuppbyggdes och invigdes på nytt nyårsdagen 1894. Då var också den nya altartavlan av Johan Krouthén klar. Den föreställer Jesu himmelsfärd. Kyrkan har fyra klockor, av vilka Lillklockan från 1689 är äldst. På kyrkogården finns dels en runsten från 1000-talet, dels flera runstensfragment med korsornament.

Boka vigsel i Kärna kyrka 

Boka dop i Kärna kyrka

Läs mer om Kärna kyrka (Wikipedia)