Veniatutbildning i Karlstads stift 2024–2025

Välkommen på en veniatutbildning som sträcker sig över ett års tid. Som veniat kan du leda gudstjänster, predika och arbeta i församling utan att vara prästvigd.

Intresset ökar för att bli veniat, det vill säga, att kunna leda gudstjänster, predika och arbeta i församling utan att vara prästvigd. Nu vill Karlstads stift erbjuda en utbildning som sträcker sig över ett års tid med början hösten 2024. 

Under utbildningen får du ta del av olika kompetenser på varje område vare sig vi talar om predikan, liturgi, kyrkohistoria, själavård och så vidare. 

För övrigt kommer kursen ledas av Åse Lindberg, stiftsadjunkt för fortbildning och Sven Årnes, veniat med många års erfarenhet.

Känner du dig kallad att gå in i det här uppdraget är du välkommen att anmäla dig. Du som är intresserad behöver ta med dig ett rekommendationsbrev från din kyrkoherde eller församlingsherde.

Om utbildningen

Kurstillfällen

Utbildningen består av 9 kursträffar på måndagar kl. 9:00–13:00 med lunch. Alla träffar är på Karlstads stiftskansli på Residenstorget 1 i Karlstad. Träffarna hålls följande datum:

  • 2 september, 2024
  • 7 oktober, 2024
  • 28 oktober, 2024
  • 2 december, 2024
  • 13 januari, 2025
  • 10 februari, 2025
  • 10 mars, 2025
  • 7 april, 2025
  • 12 maj, 2025
Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan till Veniatutbildning 2024–2025

Känner du dig kallad att gå in i det här uppdraget är du välkommen att anmäla dig. Vi kommer inför den här kursen att be er som är intresserade att ha med er ett rekommendationsbrev från er kyrkoherde eller församlingsherde. Anmäl dig senast 20 augusti. Välkommen med din anmälan!

Till anmälan

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.