Foto: Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Välkommen till vår hemsida som vi lånar av Karlstads stift! Vi väntar på att ansluta oss till svenskakyrkansunga.se och under tiden hittar du oss här hos Karlstads stift!

Svenska Kyrkans Unga vill vara en kaxig barn- och ungdomsrörelse!

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift samlar ungefär 600 medlemmar i Värmland och Dalsland. Vårt kansli är placerat på stiftskansliet i Karlstad. Vi har två anställda stiftskonsulenter som arbetar med verksamhet beslutad av barn och unga. Distriktsstyrelsen arbetar på uppdrag av Rådslaget och genomför beslutad verksamhet och påverkansarbete i Svenska kyrkan samt i samhället.

Vår verksamhet bekostas av generösa bidrag från Region Värmland, Karlstads stift, deltagaravgifter och insamlade kollekter. Stort tack för ert stöd! Utan er hade vi inte kunnat göra allt vi gör. 

På gång

Kick off på lika villkor: Regnbågens alla färger

Välkommen till 2024 års Kick Off - På lika villkor! Denna gång är temat Regnbågens alla färger. Det blir ett färgsprakande program under två dagar för dig som är ideell eller anställd medarbetare i Svenska kyrkan och arbetar med barn och unga 0-18 år. Boka in 21-22 augusti i Borås!

Behöver du någon att prata med?

I dessa märkliga tider, då mycket ställs in och det sker snabba förändringar, kan det vara skönt att prata med någon om hur du mår. Här har vi samlat tips och länkar.

Ung Ledarutbildning

Här hittar du information om Karlstads stifts utbildning för unga ledare, som görs i samarbete med oss i Svenska Kyrkans Unga!

VI ÄR INGET UTAN VÅRA MEDLEMMAR

Vi behöver dig! Att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga kostar inget. Däremot ger det flera fördelar som att du är försäkrad på våra arrangemang, får lägre priser på läger och kurser plus en massa mer! Du får också vårt eminenta nyhetsbrev fullspäckat med information om vad som är på gång flera gånger per år. Vi får mer bidrag med fler medlemmar vilket gör att vi kan hålla priser på våra arrangemang nere. En annan fördel är att vi blir starkare ju fler vi är – när en rörelse som består av 600-700 medlemmar gör sin röst hörd börjar makthavare lyssna. Medlem blir du helt gratis och enkelt på våra medlemssidor!

Medlemssidorna

Personal kopplad till Svenska Kyrkans Unga

Här hittar du kontaktuppgifter till dem som jobbar med Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift.

Förtroendevalda

Här hittar du namnen på era representanter i Distriktsstyrelsen och andra förtroendeuppdrag.

Våra stadgar:

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift har stadgar som antogs av Rådslaget 2021, Om du klickar på knappen nedan kan du läsa stadgarna i sin helhet.

Klicka här!

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Vi har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Bli en del av gemenskapen du också!