Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad bildades 1955. Syftet var och är att väcka och samordna intresset för studiet av person- och kyrkohistoria i Karlstads stift och stödja sådant arbete.

Den första stora uppgiften var att utarbeta ett nytt herdaminne för Karlstads stift. På förslag av biskop Gert Borgenstierna gav prästmötet 1959 detta uppdrag till läroverksadjunkten Anders Edestam.

Under åren 1965 till 1975 gavs herdaminnet ut i fem band. Efter detta har sällskapets verksamhet bland annat ägnats åt att utge beskrivningar över Karlstads stifts 12 kontrakt, enligt den indelning som gällde till och med 1999.

Åren 1995–2007 arbetade sällskapet med en komplettering till Edestams herdaminne för perioden 1960–1999. Den färdiga boken, herdaminnets del IV presenterades i samband med präst- och diakonvigningen i Karlstads domkyrka den 10 juni 2007.

BLI MEDLEM!
Som medlem får du inbjudan till stiftshistoriska sammankomster med föredrag och besök. Vi belyser församlings- och personhistoria, andliga rörelser med mera. 

För närvarande arbetas med Herdaminnet från år 2000 och framåt, och med stiftsgårdarnas historia och dess betydelse.

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 100 kronor på bankgiro nr 5826 – 8202. Ange ”ny medlem” samt ditt eget namn, adress, telefonnummer och mailadress.

ÅRLIGT SYMPOSIUM
Du har också möjlighet att följa det stiftshistoriska arbetet i Svenska kyrkan genom att delta i de årliga stiftshistoriska symposierna. 2019 var symposiet i Västerås och 2020 blir det i Uppsala.

Stiftshistoriska sällskap finns numera i alla stift utom Stockholms stift. I Uppsala, Strängnäs och Västerås stift finns särskilda stiftshistoriska kommittéer eller herdaminneskommittéer som arbetar med att utge herdaminnen för sina stift. I övriga stift handhas herdamninnesfrågorna av de stiftshistoriska sällskapen.

SKRIFTSERIEN (1101 – 3257):

1.      Gert Borgenstierna: Geniet i Karlstad (19869) 50 kr

2.      Nils och Elisabeth Håkansson: I Nyeds kontrakt (1989) 50 kr

3.      Domar Skafte: Väckelseprofiler i Fryksdalen på 1850-talet (1992)

4.      Samuel Andersson: Den kontroversielle prosten (1994) 50 kr

5.      Lennart Bernesjö: Jösse kontrakt (1996) 50 kr

6.      Pelle Räf: Organister och orglar i Karlstads stift t o m 1869 (2007)

7.      Harry Nyberg: Karlstads stifts herdaminne del VI (2007)

8.      Bengt Wadensjö: Ekon i Husaby (2009)

9.      Hans-Olof Boström: Biskopsporträtt i Karlstads stift (20012)

10.   Harry Nyberg & Per Berggrén: Karlstads domkyrka Stiftskyrka – domkyrka. Dokumentation och reflektion.  (2012)

11.   Harry Nyberg & Per Berggrén: Klockorna i Bolstads medeltidskyrka. Kultur, historia och budskap. ( 2016)

 12. Maud Forsberg, Biskopsgården i Karlstad, 2018

13. Lennart Nilsson, Prästgårdar i Karlstads stift – en svunnen epok

 

KARLSTADS STIFTS HERDAMINNE FRÅN MEDELTIDEN TILL VÅRA DAGAR

I   Superintendenter, biskopar, domprostar, domkapitel, övriga präster (1975)

II  Domprosteriet, Älvdals kontrakt, Visnums kontrakt (1965)

III Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt (1967)

IV Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt (1970)

V Norra Dals kontrakt, Södra Dals kontrakt, Nors kontrakt (1970)

VI Norra Dals kontrakt, Södra Dals kontrakt, Västra Dals kontrakt (1973)

VI Perioden 1960 – 1999  (2007)

 

BÖCKER ATT BESTÄLLA

Biskopsporträtt i Karlstads stift
Pris: 200 kr (medlemspris 150 kr )

Biskopsgården i Karlstad
Pris: 250 kr  (medlemspris: 200 kr )

Prästgårdar i Karlstads stift – en svunnen epok
Pris: 300 kr

Beställes genom:

Stiftskansliet i Karlstad 054-17 24 00 eller Lennart Nilsson 070-671 40 25

Styrelsen 


Ordförande:
Thorgny Larsson Lantz

Vice ordförande:
Lennart Nilsson

Kassör:
Nils Jansson

Sekreterare:
Anders Ekelund Carlsson

Ledamöter:
Annika Karlsson

Monica Sjögren Nordgren

Sven Årnes

Ersättare:
Margareta Lothigius

Johan Samuelsson

Monica Fryxelius

Revisorer: 

Göran Hagelberg

Börje Larsson

Revisorssuppleanter: 

Peter Olausson

Tage Thorén

Kontakt:

thorgny.lantz@telia.com 

Tel 0705-33 21 95

 Lennart Nilsson

lennart.hagalund@gmail.com

070- 671 40 25