Karlstads stift

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon: +46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad bildades 1955. Syftet var och är att väcka och samordna intresset för studiet av person- och kyrkohistoria i Karlstads stift och stödja sådant arbete.


Den första stora uppgiften var att utarbeta ett nytt herdaminne för Karlstads stift. På förslag av biskop Gert Borgenstierna gav prästmötet 1959 detta uppdrag till läroverksadjunkten Anders Edestam.

Under åren 1965 till 1975 gavs herdaminnet ut i fem band. Efter detta har sällskapets verksamhet bl. a. ägnats åt att utge beskrivningar över Karlstads stifts 12 kontrakt, enligt den indelning som gällde t. o. m. 1999. Den senare serien är ännu inte fullbordad. Åren 1995-2007 så arbetade sällskapet med en komplettering till Edestams herdaminne för perioden 1960-1999. Den färdiga boken, herdaminnets del VI presenterades i samband med präst- och diakonvigningen i Karlstads domkyrka den 10 juni 2007.

Bli medlem!


Som medlem får Du inbjudan till stiftshistoriska sammankomster med föredrag och besök. Vi belyser församlings- och personhistoria, andliga rörelser med mera. Ett projekt avser att resultera i en bok om Karlstads domkyrka. Andra planer finns om böcker om biskopsgården och om biskoparnas porträtt. Hösten 2005 firades sällskapets halvsekeljubileum med ett symposium i Karlstad. En historik över verksamhet finns att läsa i länken till höger.
Du har också möjlighet att följa det stiftshistoriska arbetet i Svenska kyrkan genom att delta i de årliga stiftshistoriska symposierna.


Årligt symposium


Stiftshistoriska sällskap finns numera i alla stift utom Stockholms stift. I Uppsala, Strängnäs och Västerås stift finns särskilda stiftshistoriska kommittéer eller herdaminneskommittéer som arbetar med att utge herdaminnen för sina stift. I övriga stift handhas herdaminnesfrågorna av de stiftshistoriska sällskapen. Symposiet 2011 ägde rum i Eskilstuna och 2012 drar landets stiftshistoriker till Stockholm. 1987 och 2001 har symposierna hållits i Karlstad med vårt sällskap som värdar. Du har också möjlighet att köpa Karlstads stifts herdaminne till reducerat pris.

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 75 kr på bankgiro nr 5826-8202.
Ange ”ny medlem” samt ditt eget namn och adress.


Skriftserien (ISSN 1101-3257):


1. Gert Borgenstierna: Geniet i Karlstad (1986) 50 kr
2. Nils och Elisabeth Håkanson: I Nyeds kontrakt (1989) 50 kr
3. Domar Skafte: Väckelseprofiler i Fryksdalen på 1850-talet (1992) 120 kr
4. Samuel Andersson: Den kontroversielle prosten (1994) 100 kr
5. Lennart Bernesjö: Jösse kontrakt (1996) 50 kr
6. Pelle Räf: Organister och orglar i Karlstads stift t o m 1869 (2007) 
7. Harry Nyberg: Karlstads stifts herdaminne del VI (2007)    295 kr
8. Bengt Wadensjö: Ekon i Husaby (2009)
9. Hans-Olof Boström: Biskopsporträtt i Karlstads stift (2012)
10. Nyberg, Harry & Berggrén Per 2012, Karlstads domkyrka Stiftskyrka – domkyrka. Dokumentation och reflektion.
11. Nyberg Harry & Berggrén Per 2016, Klockorna i Bolstads medeltidskyrka. Kultur, historia och budskap.

 


Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar


I Superintendenter, biskopar, domprostar, domkapitel, övriga präster (1975)
II Domprosteriet, Älvdals kontrakt, Visnums kontrakt (1965)
III Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt (1967)
IV Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt (1970)
V Norra Dals kontrakt, Södra Dals kontrakt, Västra Dals kontrakt (1973)
VI Perioden 1960-1999 (2007)

Register till del I-V utarbetat av Gunnar Bergström (1976)
Vill du köpa herdaminnet kostar det 200 kr per band för del I-VI (220 kr för icke-medlem).  Registerbandet kostar 100 kronor (120 kr för icke-medlem).
Skrifterna (utom skriftseriens del 6 och 8) kan beställas från Stiftskansliet, Box 186, 651 05 Karlstad. Det går också bra att beställa genom att skicka e-post till Karlstads stift. Porto tillkommer.
För mer information om skriftseriens del 6 kontakt Pelle Räf, Enebacksvägen 25, 532 72 Axvall, e-post britta.raf@telia.com. För mer information om del 8 kontakta Skara stiftshistoriska sällskap: www.skarastiftshistoriska.nu 

 

Böcker att beställa

Biskopsporträtt i Karlstads stift

Pris: 200 kr
(medlemspris 150 kr)

Beställ:
054-17 24 00 eller via e-post

 

Karlstads domkyrka

Pris: 300 kr

Beställ:
Per Berggréns förlag,
0730-97 04 61
per@perberggren.st

 

 

 

 

Styrelsen 2016

Ordförande: 
Monica Sjögren Nordgren
monica.nordgren@telia.com
0703-63 09 24

Vice ordförande:
Carl Johan Ivarsson

 

Ledamöter:
Lennart Nilsson
Martin Stolare
Annika Karlsson

Ersättare:
Anna Ekenbäck
Torgny Larsson Lantz
Magnus Magnusson

 

Sekreterare:
Anders E. Carlsson

Kassör: Nils Jansson