Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad bildades 1955. Syftet var och är att väcka och samordna intresset för studiet av person- och kyrkohistoria i Karlstads stift och stödja sådant arbete.

Den första stora uppgiften var att utarbeta ett nytt herdaminne för Karlstads stift. På förslag av biskop Gert Borgenstierna gav prästmötet 1959 detta uppdrag till läroverksadjunkten Anders Edestam.

Under åren 1965 till 1975 gavs herdaminnet ut i fem band. Efter detta har sällskapets verksamhet bl.a. ägnats åt att utge beskrivningar över Karlstads stifts 12 kontrakt, enligt den indelning som gällde t.o.m. 1999.

Åren 1995 – 2007 så arbetade sällskapet med en komplettering till Edestams herdaminne för perioden 1960 – 1999. Den färdiga boken, herdaminnets del IV presenterades i samband med präst- och diakonvigningen i Karlstads domkyrka den 10 juni 2007.

BLI MEDLEM!
Som medlem får Du inbjudan till stiftshistoriska sammankomster med föredrag och besök. Vi belyser församlings- och personhistoria, andliga rörelser med mera. För närvarande pågår arbetet om Biskopsgården och om prästgårdarna i stiftet som övergår i privat ägo.

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften förnärvarande 2017 75 kr. på bankgiro nr 5826 – 8202. Ange ”ny medlem” samt ditt eget namn, adress, telefonnummer och mailadress.

ÅRLIGT SYMPOSIUM
Du har också möjlighet att följa det stiftshistoriska arbetet i Svenska kyrkan genom att delta i de årliga stiftshistoriska symposierna. ”2016 var symposiet i Karlstad och 2017 var det i Lund. Nästa år 2018 blir det i Linköping.

Stiftshistoriska sällskap finns numera i alla stift utom Stockholms stift. I Uppsala, Strängnäs och Västerås stift finns särskilda stiftshistoriska kommittéer eller herdaminneskommittéer som arbetar med att utge herdaminnen för sina stift. I övriga stift handhas herdamninnesfrågorna av de stiftshistoriska sällskapen.

SKRIFTSERIEN (1101 – 3257):

1.      Gert Borgenstierna: Geniet i Karlstad (19869) 50 kr

2.      Nils och Elisabeth Håkansson: I Nyeds kontrakt (1989) 50 kr

3.      Domar Skafte: Väckelseprofiler i Fryksdalen på 1850-talet (1992)

4.      Samuel Andersson: Den kontroversielle prosten (1994) 50 kr

5.      Lennart Bernesjö: Jösse kontrakt (1996) 50 kr

6.      Pelle Räf: Organister och orglar i Karlstads stift t o m 1869 (2007)

7.      Harry Nyberg: Karlstads stifts herdaminne del VI (2007)

8.      Bengt Wadensjö: Ekon i Husaby (2009)

9.      Hans-Olof Boström: Biskopsporträtt i Karlstads stift (20012)

10.   Harry Nyberg & Per Berggrén: Karlstads domkyrka Stiftskyrka – domkyrka. Dokumentation och reflektion.  (2012)

11.   Harry Nyberg & Per Berggrén: Klockorna i Bolstads medeltidskyrka. Kultur, historia och budskap. ( 2016)

 

KARLSTADS STIFTS HERDAMINNE FRÅN MEDELTIDEN TILL VÅRA DAGAR

I   Superintendenter, biskopar, domprostar, domkapitel, övriga präster (1975)

II  Domprosteriet, Älvdals kontrakt, Visnums kontrakt (1965)

III Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt (1967)

IV Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt (1970)

V Norra Dals kontrakt, Södra Dals kontrakt, Nors kontrakt (1970)

VI Norra Dals kontrakt, Södra Dals kontrakt, Västra Dals kontrakt (1973)

VI Perioden 1960 – 1999  (2007)

 

BÖCKER ATT BESTÄLLA

Biskopsporträtt i Karlstads stift

Pris: 200 kr (medlemspris 150 kr )

Styrelsen 2017


Ordförande:
Monica Sjögren Nordgren
monica.nordgren@telia.com
070 – 363 09 24

Vice ordförande:
Lennart Nilsson
lennart.hagalund@gmail.com

Ledamöter:
Annika Karlsson
annikaikarlstad@hotmail.com

Thorgny Larsson Lantz
thorgny.lantz@telia.com 

 En plats i styrelsen är vakant. Ny ledamot meddelas efter styreslemötet i augusti.

Ersättare:
Anna Bohlin Christensson
anna.bohlin.christensson@svenskakyrkan.se 

Carl-Johan Ivarsson
ivarsson.carljohan@gmail.com

Margaretha Lothigius
m.lothigius@hotmail.com

 

Sekreterare:
Anders E. Carlsson
anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se

Kassör:
Nils Jansson
nils@solstan.se

 

Kontakt: 

Monica Sjögren Nordgren
Gylleniusgatan 52, 1
65455 KARLSTAD
monica.nordgren@telia.com
070 – 363 09 24