Foto: Maria Svensk

Projekt i Karlstads stift

Här kan du ta del av olika projekt i stiftet.

Gravkors i smidesjärn

Det står tusentals smideskors på de värmländska och dalsländska kyrkogårdarna. Smideskors som är konstverk i sig men också bär vittnesbörd om att bygdens materiella och tekniska resurser togs i anspråk av gravkonsten.

Bårhus

Utredning, dokumentation och kulturhistorisk prioritering av bårhusen inom Karlstads stift

Skiffertak

Dokumentation och skadebesiktning av skiffertak i Karlstads stift

Databas med alla orglar i Karlstads stift

Under 2016 och 2017 har en stor orgelinventering genomförts i Karlstads stift. Nu finns information om alla orglarna samlade i en databas, med information och bilder. Du kan också lyssna på hur orglarna låter.