Foto: Öyvind Lund

Prästvigning 7 juni 2020

Den 7 juni prästvigdes Emmy Lindgren och Kenth Sandfridsson i Karlstads domkyrka. Samtidigt togs Anna-Greta Olsson Berggren emot som präst i Svenska kyrkan.

Emmy Lindgren, ska tjänstgöra i Karlstads pastorat, och Kenth Sanfridsson, ska tjänstgöra i Arvika pastorat.  Anna-Greta Olsson Berggren kommer att tjänstgöra i Sunne pastorat. Här kan du läsa den predikan som hölls i vigningsmässan.

I samband med prästexamen i Karlstads stift får kandidaterna alltid läsa en bok som de sedan reflekterar över och samtalar om tillsammans med domkapitlet. Denna gång var det boken Människa och kristen - en bok om Irenaeus av Gustaf Wingren. Prästkandidaten får också göra en skriftlig recension av boken. 

Recensionerna finns här:
Emmy Lindgren
Kenth Sandfridsson
Anna-Greta Olsson Berggren