Foto: Annelie Malm

Nattvardskalken skulle vara av ädel metall. I mässan står den i direktkontakt med Kristi blod.

Att använda oädla metaller vid tillverkning av nattvardskärl har traditionellt ansetts som otänkbart av symboliska skäl. I mässan stod nattvardsbägaren i direktkontakt med Kristi blod. För smederna var detta ”vasa sacra” ett heligt kärl, vars tillverkning skulle ske med särskild noggrannhet och respekt.

Den här nattvardskalken i silver från Stavnäs kyrka är tillverkad av Karlstadsmästaren Niclas Warneck 1737. Kyrkornas nattvardssilver har en lång tradition av att ha skänkts av förmögna och inflytelserika personer i respektive kyrkas trakt. Inskriptionen på nattvardskalken vittnar om att högreståndspersoner mot betalning kunde få sin familjegravplats under kyrkans golv. På kalkens cuppa, under en dekor av en adelskrona finns inskriptionen "För Sölie graf ställe, uti Stafnäs kyrkias Korsgång Hafwer Herr Fendriken Hector J. Loffman förbättrat dena kalk med (Daler ) 60.24 silfer i Jully år 1737”.
Gravsättningar inne i kyrkorna förbjöds i Sverige 1815.