Teologiskt ledarskap

I mycket av det bibliska ledarskapet finna insikten att man inte kan, inte duger, inte är perfekt... men man tar ledarskapet genom att ta hjälp av andra, hjälp av Gud. Det är laget, inte jaget som gäller. I skriften "Kristus går alltid mot strömmen" utvecklar biskop Sören sina tankar om teologiskt ledarskap.

Så här skriver Sören:
”Det här är en text som bygger på mina egna reflektioner kring ledarskap. Det är reflektioner jag fått som präst med arbetsledande uppdrag i Svenska kyrkan, som ämnesföreträdare och studierektor på Karlstads universitet, samt mina erfarenheter som biskop sedan 2016. Åren som kursledare på den behörighetsgivande Kyrkoherdeutbildningen i Uppsala har också satt sina spår, inte minst eftersom de förde mig in på ledarskapsteori. Dessa olika erfarenheter har jag med mig in i denna text, som jag ser som ett tankematerial kring ledarskap. Texten var ursprungligen tänkt för kyrkoherdar i Karlstads stift, men kan till stora delar vara tillämplig på ledarskap i bred bemärkelse i såväl kyrka som samhälle.”

Här kan du läsa hela häftet som pdf.

Här hittar du andra skrifter, predikningar och tal av biskop Sören.

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Barnens bästa bibel

En bibel för barn skriven av biskop Sören Dalevi, direkt från de grekiska och hebreiska originaltexterna. Orden har blivit detaljrika illustrationer gjorda av barnboksförfattaren Marcus-Gunnar Petterson.