Kristus går alltid mot strömmen

Här kan du läsa biskop Sören Dalevis tankar om teologiskt ledarskap.

Hösten 2018 publicerade biskop Sören Dalevi ett häfte med sina tankar om ledarskap som omarbetades och trycktes igen under våren 2019.

Så här skriver Sören:
”Det här är en text som bygger på mina egna reflektioner kring ledarskap. Det är reflektioner jag fått som präst med arbetsledande uppdrag i Svenska kyrkan, som ämnesföreträdare och studierektor på Karlstads universitet, samt mina erfarenheter som biskop sedan 2016. Åren som kursledare på den behörighetsgivande Kyrkoherdeutbildningen i Uppsala har också satt sina spår, inte minst eftersom de förde mig in på ledarskapsteori. Dessa olika erfarenheter har jag med mig in i denna text, som jag ser som ett tankematerial kring ledarskap. Texten var ursprungligen tänkt för kyrkoherdar i Karlstads stift, men kan till stora delar vara tillämplig på ledarskap i bred bemärkelse i såväl kyrka som samhälle.”

Här kan du läsa hela häftet som pdf.