Foto: Öyvind Lund

En hälsning från biskop Sören

Spridningen av coronaviruset är något som berör alla oss människor. Många är bekymrade. Vi behöver hjälpas åt att ta denna oro som finns i samhället idag på allvar. Läs biskop Sörens hälsning här.

Situationen som vi befinner oss i innebär att vi tar allas oro på största allvar. Samtidigt är det viktigt att kyrkan fullföljer sitt uppdrag att vara bärare av hopp. Tillsammans med övriga civilsamhället tar kyrkan ett samhällsansvar. Det är också viktigt att kontinuerligt följa läget och göra nya bedömningar allteftersom ny information och rekommendationer blir tillgängliga.

I möjligaste mån genomförs dop, vigslar och begravningar. Genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan mycket genomföras, men att iaktta försiktighet och göra bedömningar utifrån varje tillfälle är nödvändigt.

Vi behöver samlas i bön och fira gudstjänst. Gudstjänsten kan firas på många olika sätt, med eller utan nattvard. När nattvard firas görs det på ett ansvarsfullt sätt.

Utifrån rådande läge fortsätter kyrkan att finnas för människor på olika sätt. Vår situation manar också till öppna kyrkor som ger möjlighet till ljuständning, bön, samtal och stillhet – ett rum för hopp i en osäker tid.

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”

(2 Tim 1:7)

 

Allt gott!

+Sören