Foto: Carina Libeck

Dopfunten - här upptas vi i den kristna gemenskapen

Dopfunten är ett av kyrkans viktigaste föremål. Genom dopet upptas nya medlemmar i den kristna gemenskapen. I domkyrkan i Karlstad finns inte mindre än tre stycken. Ordet funt kommer från latinets ord för källa, fons.

I Karlstads stift finns ett stort antal medeltida dopfuntar av sten, men också andra funtar framträder i fantasifull utformning. Den här från 1906 är ritad av teckningsläraren och läromedelsförfattaren Karl Hugo Segerborg och har inskriptionen ”Låten barnen komma till mig”.

Segerborg föddes  i Karlstad 4 mars 1864 och tog studentexamen där 1884. 1888 blev han teckningslärare vid Karlstads högre allmänna läroverk, nuvarande Tingvalla gymnasiet, och vid folkskoleseminariet i Karlstad. Där blev han kvar i 24 år.
Segerborg gjorde en stor insats, både som pedagog och administratör för förbättrandet av teckningsundervisningen i hela Sverige. Han skrev många läroböcker, men också handledningar för blivande teckningslärare. 
Segerborg har också skrivit en bok som utspelar sig i 1800-talets Karlstad ”Ingen var den andre lik”. Här får läsaren målande beskrivningar över människor som en gång levt i staden.

Lite mer kuriosa om Karl Hugo Segerborg är att han är morfar till den kända målaren och skulptören Lena Cronqvist.

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/dopfunt