Dopet och folkkyrkan

Vad innebär det att vara folkkyrka idag och i framtiden? Biskop Sören Dalevi har formulerat tankar kring detta i talet Dopet och folkkyrkan som finns både att läsa och att se som film.

”Djärvhet och mod och nytänkande måste utmärka oss om vi ska erövra framtiden. Vi måste våga göra fel, det får inte bli så att den som vill minst vinner. Vi behöver den djärvhet, det mod och det nytänkande som utmärkte David i hans möte med Goljat”, säger biskop Sören bland annat i talet som hölls på präst- och diakonmöte i Karlstads stift hösten 2021. Nu finns ett häfte baserat på det talet. 

Häftet Dopen och folkyrkan (pdf)

En variant på talet hölls även för medarbetare på Karstads stift i januari 2022. Här nedanför kan du ta del av det talet.