Databas med alla orglar i Karlstads stift

Under 2016 och 2017 har en stor orgelinventering genomförts i Karlstads stift. Nu finns information om alla orglarna samlade i en databas, med information och bilder. Du kan också lyssna på hur orglarna låter.

Det huvudsakliga syftet med projektet, Bruka bevara och berika, har varit att kartlägga behovet av åtgärder för att orglarna ska vara i fortsatt gott skick.

– Generellt kan man säga att skicket på orglarna är bra, det är ett mindre underhållsbehov än vi hade förväntat oss. Projektet är en viktig pusselbit för att församlingarna även i framtiden ska ha orglar i god funktion, säger Johannes Wikström, stiftsingenjör på Karlstads stift.

Inventeringen har utförts av tre forskare kopplade till FGIOA, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi.

Här hittar du databasen, med all information och ljudfiler. 

Slutrapporten för orgelinventeringen kan du läsa här.