Böcker att beställa

Böcker att beställa

Biskopsporträtt i Karlstads stift
Pris: 200 kr (medlemspris 150 kr )

Biskopsgården i Karlstad
Pris: 250 kr (medlemspris: 200 kr )

Prästgårdar i Karlstads stift – en svunnen epok
Pris: 300 kr

Hur blev jag präst? Hur gick det till? BoD förlag 2018
Pris: 50 kr till jubileumspris

Årsbok 2020 Stiftshistoriska sällskapet i Karlstads stift, Värmland, Dalsland
Pris: 150 kr (Medlemspris 50 kr)

Beställes genom att kontakta Lennart Nilsson, v. ordf. i sällskapet, mob. 0706-71 40 25. Stiftshistoriska sällskapet finns även med varje år vid Värmlands bokfestival i Karlstad.