Biskopsmöte i Tanzania

Biskop Sören Dalevi har, tillsammans med övriga biskopar i Svenska kyrkan, besökt den lutherska kyrkan i Tanzania – Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT, och biskoparna där. Sören besöker även vårt vänstift, Eastern and Coastal Diocese. Här finns en kort predikan och en bön som biskop Sören höll i Moshi, Tanzania, samt ett gemensamt uttalande, undertecknat av alla biskoparna.

Predikan, Morning Prayer, Lutheran Uhuru hotel, Moshi, den 8 maj 2019

Det är en oförutsägbar Gud vi har

Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: ”Varför är du här, Elia? 

Första Kungaboken 19:11-13

 

Den här texten handlar om Elia, som är på flykt. Några hundra år tidigare var en annan stor profet, Moses, uppe på exakt samma berg som Elia och tog emot 10 Guds bud. Även då stötte Moses (och folket) på vind, jordbävning och eld. Så när Elia, som har ångest och tror att drottning Isebel ska döda honom, ser fenomen som just inbegriper vind, jordbävning och eld, ja, då förväntar han sig nog – rentav tar för givet - att Gud ska tala till honom på samma sätt som Gud talade till Moses när han gav folket 10 Guds bud. Äntligen, Gud är här!

Men nej, Gud är inte där. Herren var inte i skalvet, i stormen eller i elden.

För Guds ande blåser som den vill, talar som den vill. Och vår Gud talar ofta på oväntade sätt. Vår Gud är inte en förutsägbar Gud.

Det betyder inte att Gud inte skulle vara samma Gud igår och idag. För budskapet till Moses och Elia är samma, det är bara rösten som Gud talar med som är annorlunda. Tonen är annorlunda. Därför att kontexten är en annan. Därför att tiden är en annan.

Och här kommer textens utmaning för våra båda kyrkor: med vilken röst, i vilken ton, talar Gud till oss idag? Med vilken röst, i vilken ton, talar Gud till våra folk? Det är en fråga om relevans. Det är en fråga om kontext. Ibland talar Gud i vinden, jordbävningen eller elden. Ibland talar Gud med ett stilla sus. Och minns: Gud kommer alltid från det oväntade hållet. Gud är inte förutsägbar.

Det är en oförutsägbar Gud vi har.

Bön

Tack Gud för den här konferensen och det här mötet

Tack för vår vänskap

Vi ber för den Lutherska kyrkan i Tanzania

Vi ber för den Lutherska kyrkan i Sverige

Välsigna oss

Tala till oss

Tala till oss i en stilla susning och öppna våra ögon för dina oförutsägbara vägar.

Amen

 

(Både predikan och bön hölls på engelska men är här översatta)

Gemensamt uttalade

från biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och Svenska kyrkan

Vi, 19 av de 26 biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och 13 av de 14 biskoparna i Svenska kyrkan, som företräder två av de största medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet, har tillbringat tre dagar (6–8 maj 2019) tillsammans på Lutheran Uhuru Hotel and Conference Center i Moshi, Tanzania, i samtal om olika ämnen som är av stor vikt för våra två kyrkor. Detta var vårt andra gemensamma biskopsmöte. Det första ägde rum 2015 i Rättvik, Sverige. Syftet var att lära känna varandra som ledare i Kristi kyrka, att stärka tilliten mellan oss och mellan våra kyrkor, och att förstå hur kontexter formar våra kyrkor.

För att fortsätta på den inslagna vägen var temat för biskopsmötet i Moshi ”Förkunna evangelium: Kyrkan i det offentliga rummet”. Som utgångspunkt använde vi ett studiedokument framtaget av Lutherska världsförbundet inför 500-årsdagen av reformationen som ett sätt att hjälpa kyrkorna i deras aktiva engagemang i det offentliga rummet, i ljuset av den ständigt pågående reformationen. Dessutom kompletterades våra diskussioner av anföranden av prästen dr Salli Ndombo, som representerade Programmet för relationer mellan kristna och muslimer i Afrika, PROCMURA, och prästen dr Elieshi Mungure från Lutherska världsförbundet.

Vi besökte också olika institutioner – Kilimanjaro Christian Medical Centre och skolan för döva i Mwanga – för att studera två exempel på hur kyrkan arbetar i det offentliga rummet.

Vårt fokus låg på:

 •  Att förkunna evangelium i våra kontexter
 •  Att vara döpt in i Kristi svaghet och kraft
 • Att utmana orättvisor: Vad är vår mission?

Metoden för vår dialog var att fira gudstjänst och be tillsammans, reflektera över relevanta bibeltexter, bidrag från inbjudna talare och besök av lokala kyrkliga institutioner i det offentliga rummet.

Vi uppmanar våra kyrkor och åtar oss som ledare i våra kyrkor:

 • Att regelbundet be för varandra, speciellt på reformationsdagen den 31 oktober, och att dela konkreta böneämnen med varandra.
 • Att öka våra åtaganden för att uppmärksamma klimatförändringarnas orsaker, samt deras och den minskade biologiska mångfaldens påverkan på människors livsvillkor.
 • Att uppmuntra unga människor att engagera sig i relationerna mellan våra kyrkor.
 • Att uppmuntra dialog och vänskaplig samexistens mellan olika religioner, särskilt mellan kristna och muslimer.
 • Att stödja varandra i arbetet med att hävda och profetiskt använda det offentliga rummet.
 • Att främja mångfald, jämställdhet och respekt i kyrkligt ledarskap – och att särskilt främja kvinnors möjligheter till ledarskap.
 • Att fortsätta utveckla och fördjupa kristen utbildning och undervisning.
 • Att arbeta med diakoni, påverkansarbete, social rättvisa och genusrättvisa, så att ingen hamnar på efterkälken.

Biskop Dr Alex Malasusa, Eastern and Coastal Diocese
Biskop Dr Edward Mwaikali, Konde Diocese
Biskop Elias Nassari, Meru Diocese
Biskop Dr Benson Bagonza, Karagwe Diocese
Biskop Andrew Gulle, East of Lake Victoria Diocese
Biskop Dr Abednego Keshomshohara, North Western Diocese
Biskop Jacob Mameo Ole Paulo, Morogoro Diocese
Biskop Charles Mjema, Pare Diocese
Biskop Dr Alex Mkumbo, Central Diocese
Biskop Dr Stephen Munga, North Eastern Diocese
Biskop Dr Solomon Massangwa, North Central Diocese
Biskop Michael Adam, Diocese in Mara Region
Biskop Nicolaus Nsanganzelu, Mbulu Diocese
Biskop Lucas Mbedule, South Eastern Diocese
Biskop Dr Emmanuel Makala, South East of Lake Victoria Diocese
Biskop Ambele Mwaipopo, Lake Tanganyika Diocese
Biskop Chediel Sendoro, Mwanga Diocese
Biskop Dr Isaac Laiser, West Central Diocese 

Biskop Dr Karin Johannesson, Uppsala stift
Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift
Biskop Dr Fredrik Modéus, Växjö stift
Biskop Dr Sören Dalevi, Karlstads stift
Biskop Dr Martin Modéus, Linköpings stift
Biskop Dr Johan Dalman, Strängnäs stift
Biskop Dr Mikael Mogren, Västerås stift
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift
Biskop Thomas Petersson, Visby stift
Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
Biskop Dr Susanne Rappmann, Göteborgs stift
Biskop Åke Bonnier, Skara stift 

Moshi den 8 maj 2019

För

Evangelical Lutheran Church of Tanzania, Preses Biskop Dr Fredrick Shoo,
Svenska kyrkan, Ärkebiskop Dr Antje Jackelén