Bibelguide - Matteusevangeliet

Här hittar du biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet. Det ger dig stöd till läsning av evangeliet, antingen om du läser ensam eller i en bibelstudiegrupp. Guiden är uppdelad i sju träffar och en introduktion. Varje månad publiceras en ny träff.

Biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet behöver inte vara helt färdig bara för att den publiceras här. Tanken är att materialet under året ska kunna utvecklas, när ni läsare möter det. Om du har funderingar, frågor, reflektioner eller tankar på hur materialet ska utvecklas får du gärna höra av dig via mejl till peter.ostborg@svenskakyrkan.se.