Bibelguide - Matteusevangeliet

Här hittar du biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet. Det ger dig stöd till läsning av evangeliet, antingen om du läser ensam eller i en bibelstudiegrupp. Guiden är uppdelad i sju träffar och en introduktion. Varje månad publiceras en ny träff.

Guide till Matteusevangeliet- introduktion

Här är biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet. Sju träffar med kommentarer och frågor. Ett stöd för dig som vill läsa evangeliet själv, eller för er som läser i bibelstudiegrupp.

Messias är här: Kapitel 1-4

Detta är första delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Messias i ord och handling: Kapitel 5-9

Detta är den andra delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Att vara lärjunge: Kapitel 9-11

Detta är den tredje delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Motståndet mot Jesus: Kapitel 12-16

Detta är den fjärde delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Gud tänker annorlunda: Kapitel 16-20

Detta är den femte delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Kungen är här: Kapitel 21-25

Detta är den sjätte delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Totalt kommer sju delar publiceras under 2019, förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Han är inte död, han lever: kapitel 26-28

Detta är den sjunde och sista delen i biskop Sören Dalevis kommentar till Matteusevangeliet. Förhoppningen är att den ska vara ett stöd till dig som vill läsa evangeliet antingen ensam eller i bibelstudiegrupp.

Biskop Sören Dalevis guide till Matteusevangeliet behöver inte vara helt färdig bara för att den publiceras här. Tanken är att materialet under året ska kunna utvecklas, när ni läsare möter det. Om du har funderingar, frågor, reflektioner eller tankar på hur materialet ska utvecklas får du gärna höra av dig via mejl till peter.ostborg@svenskakyrkan.se.