Bårhus

Utredning, dokumentation och kulturhistorisk prioritering av bårhusen inom Karlstads stift

Bårhusen utgör en kategori byggnader som inom Svenska kyrkans fastighetsbestånd alltmer kommit att förlora sin ursprungliga användning. I samband med de kyrkliga enheterna slås samman i större pastorat centraliseras delar av begravningsverksamheten och många bårhus tas ur drift. Flera bårhus har idag ett rivningshot över sig då förvaltningarna har för många byggnader att vårda än vad underhållsmedlen tillger.

Som stöd för församlingarnas fastighetsförvaltning och även vid prioriteringen av kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för vård och underhåll av fastighetsbeståndet finns ett stort behov av att veta de enskilda bårhusens kulturhistoriska bevarandevärden.

Syftet med bårhusprojektet har varit att först genom fält- och arkivstudier dokumentera stiftets samtliga bårhus för att sedan genomföra en kulturhistorisk karakterisering och prioritering/värdering. För varje bårhus redovisas information som eventuell arkitekt, ålder, byggmaterial, förändringar, teknisk fakta samt beskrivning av särskilda särdrag. En viktig uppgift har också varit att registrera hur byggnaden nyttjas idag samt utreda vilket lagskydd som finns. Föreliggande rapport är en sammanfattning av inventeringsresultatet.