Om Sjukhuskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Sjukhuskyrkan vill medverka vill medverka till en helhetssyn på människan i vården.

Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov.  Sjukdom och lidande aktualiserar frågor om mening, skuld, död och oro för framtiden. Här ryms också tro och religion. Sjukhuskyrkan finns till för att möta dessa frågor.  

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Du behöver inte tillhöra någon kyrka för att kontakta oss.  

Sjukhuskyrkans symbol är en blomma som växer ur en avhuggen stam. Det är en blid för hur liv kan komma ut det skadade och brutna. Ur det till synes hopplösa kan något nytt växa fram.