Foto: Cecilia Hardestam

Meditation

Det är aldrig för sent att inte göra någonting! Under corona håller vi torsdagsmeditationerna i våra hem, var och en för sig men ändå tillsammans. Slå dig ner hemma på torsdagar kl 19.00-20.00 och var med du med!

Även om den gemensamma torsdagsmeditationen i Domkyrkan tagit paus turas vi ledare om att hålla meditationen från våra hem på torsdagar kl 19-20.
Slå dig ner på pall eller stol hemma du med och odla upp dina inre åkrar av lugn och frid.
Kontaktperson: Cecilia Hardestam 054-14 15 32 eller 0767-661532.

”Stillheten finns innanför dig och utanför dig. Den längtar efter dig.”

Så här går det till:

Hemma på torsdagar

Vi sitter två gånger 20 minuter med en liten stillsam fem-minuters promenad mellan sittningarna.
Vi gläds över och vilar i vetskapen om att vi är fler som mediterar under dessa tider – enade i tanken, även om skilda kroppsligt.

När kyrkan är öppen

När Domkyrkan är öppen kan du där ta fram pall/kudde ur skåpet till vänster vid huvudingången och slå dig ner för enskild, stilla friskvårdsträning. Se öppettiderna här.

Meditera med oss hemma

Med dessa två filmer kan du meditera var du än befinner dig.

Den första filmen är en introduktion med präst Eva-Lott Isaksson.

Den andra filmen är en 20 minuters meditation med en inledning först.

Öppna mig för stillheten bortom ord och tankar

I kyrkans liv har vi alltid betonat vikten av balans mellan stillhet och aktivitet. Vid sidan av den formu- lerade bönen har vi praktiserat tyst meditation eller kontemplation för att öppna oss för stillheten bortom ord och tankar. 
När kristna munkar i början av 1900-talet kom i kontakt med zenbuddistiska munkar i Japan upptäckte de stora likheter i sitt andaktsliv och tog intryck av den japanska za-zenmetoden. Ur detta möte växte den meditationsform fram som idag används i många kyrkor i Sverige. Metoden kallas objektlös djupmeditation och är en övning i tålamod, i att bara vara utan att prestera.

Vi använder inga bilder, idéer, ord eller tankar under meditationen. Istället är kroppen och sittställningen av central betydelse. Olika sittställningar används, men gemensamt för dem är att vi sitter i balans, upprätt i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt.

Att sitta så är en hjälp att nå inre och yttre stillhet. Ställningen gör det också möjligt att ge utrymme för andningen och fritt låta den äga rum. Den fria andningen, i kroppens egen takt, ger ytterligare hjälp till vila och ro. Och precis som andningen får komma och gå fritt, får tankarna passera utan att vi fäster uppmärksamhet vid eller värderar dem.

Före varje meditation ges en 20 minuters introduktion, dit du är välkommen flera gånger. Vid något tillfälle under terminen erbjuder vi även en halvdag för ytterligare fördjupning. Fråga ledarna om du är intresserad. Du kan även följa oss på Facebook, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ringa.

VEM ÄR VÄLKOMMEN?

Alla som söker stillhet, fördjupning, inspiration, ro och lust till handling är välkomna – oavsett tro eller livsåskådning.