Dop

- livets och glädjens fest!

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Vid dopet blir man också medlem Svenska kyrkan.

Boka dop

Du bokar dopet genom att kontakta vår expedition och därefter får du hem en bekräftelse. Du kommer att bokas in på ett dopsamtal med en präst där ni går igenom dopgudstjänstens moment. 

Låna dopklänning

Vi har dopklänning till utlåning och om du önskar låna en meddela expeditionen vid bokningen.  

Boka dop hos oss

För att boka dop kontakta expeditionen 
Tel. 0454-30 22 00, (mån, tis, tors, fre kl. 09.30-12)

Det går även bra att få mer information om dop och hur det går till. 

Inför dopet

Både barn, tonåringar, vuxna och äldre kan döpas. Det är aldrig försent. Vi erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar det.

Det kristna dopet

Dopet är grunden till medlemsskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annant kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Till minne av dopet

I vårt pastorat får alla som döps en gåva i form av en smidesljusstake. Vi hänger också upp en mässingsfisk som en symbol.

Dop i krissituation

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet.